A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

N

na iži - na podstrešju

na ténci - tanko, nežno

nabasati - napolniti

naberati - nabirati

nabiksati - naplahtati

nablüzi - blizu

nabójsi - bržkone, najbrž

nabodnoti - nabosti

nabožen - verski

nábrsek - vzmet

nábüd - spodbuda

nacécati - nasesati, naskrkati

nacifrati - okrasiti

nacimprati - zgraditi

nacukati - napiti se

načákati - opazovati, prežati

načejsati - naklestiti

načemuren - slabovoljen, jezen

nači - drugače, sicer

načišen - drugačen

načiši - drugačen, boljši

načnoti - načeti

nadájanje - dojenje

nadájati - dojiti

nadale - naprej

nadati - navreči, dodati

nadehnjenje - navdih

nadehnoti - navdihniti

nadeliti - obdariti

nadenoti - nadeniti, nadeti

nadežgati - prižgati

nadigavanje - spodbujanje, nagnjenje

nadrástiti - nahujskati, razdražiti

nadriskati - našeškati

nadročkati - natepsti, našeškati

nadrukati - natisniti

nadugi - na dolgo

nadünkati - nabunkati

nadüti - domišljav, napihnjen

nadüvanje - napihovanje

naduzi - obširno

nadvoje - narazen

naednok - naenkrat, nenadoma, nepričakovano

nafücnoti se - namrdniti se

nafulati - nakrmiti, napitati

nagánjati - goniti, preganjati, poditi

nágel - hiter, vzkipljiv

nági - gol, nag

nagibanje - nagnjenost

nagibavec - usmerjevalec

nágibni - vzburljiv, razdražljiv

nagléd - ogled

naglejüváč - oglednik, vohun

naglejüvati - ogledovati, oprezati, vohuniti

nágloča - hitrost, naglica

nágoča - nagota

nagoditi - ugoditi, ustreči

nagrabláni - pridobljen

nagraužen - oduren

nagrážanje - grožnja

nagraždžati - nacejati se, na silo piti

nagučati - nagovoriti, pregovoriti

nahujštiti - nahujskati

náime - namreč

najbližéšni - najbližji

nájbógše - najbolje

nájem - plačilo, plača

nájga - ostanek vina v sodu

najgeri - radoveden

najjakši - najlepši

najkesnej - najpozneje

najménje - najmanj

nájmet - nasip ob cesti

najmre - namreč

nájobslédnjim - nazadnje

nájpriličnejše - najprimerneje

nájprvi - prvi

nájtrpnejši - najvzdržljivejši, najvztrajnejši

najvišiši - najvišji

nájzádnjejši - poslednji

najžmetnejši - najtežji

nakanénje - namen

nakániti - nameniti, skleniti

nakaniti se - odločiti se, skleniti

nakičen - okrašen

nakla - na tla

naklačiti se - natlačiti se

náklada - tovor

naklaj - na tleh

naklajeni - natovorjen, obložen

naklánjati se - klanjati se

naklásti - naložiti

náklav - nakovalo

nakle - na tla

naklekajoči - poklekajoč

nakleknoti - poklekniti, upogniti

náklon - pozdrav

nakloniti - podariti

náklonost - nagnjenje

nakominckati - prebunkati

nakráciti - skrajšati

nakügani - okužen

nakvašeni - skisan

naléčti - nastaviti, podtakniti

nalehci - nalahko

naleküvati - nastavljati

nálev - lijak

nalokati se - napiti se

nalüčati - nametati

nalükano - prežeče

nalükavati - prežati, zasledovati, kukati

nalükavec - vohun

namácani - namazan, popacan

namálani - naslikan, narisani

naméjniti - nameniti, nameravati

naméntani - debeluhost

námer - maščevanje

námet - kolovoz, nastal z metanjem zemlje

naminjavanje - namen, namera

namrdati - nasankati

namrgoliti - spačiti

nanč - niti

nanizávanje - priklanjanje

naniziti - prikloniti

nanogaovica - nogavica

naopačnost - nerodnost

naopak - narobe, obratno

naörok - za večno, za vselej

napa - zemljevid

napelávanje - nagovarjanje

napelávec - pobudnik

napihnjenost - ošabnost, domišljavost

napiknjena šiba - podpičje

napinjati - napenjati

napinjávanje - prizadevanje

naploditi se - namnožiti

napnjeni - napet

naponi - trdno

napota - navlaka, ropotija

napravitel - stvarnik

napravláč - izdelovalec

naprávnica - tovarna

napreidénje - napredek

naprej računanje - naštevanje

napréj spoznanje - previdnost

naprejdati - predati, izročiti

naprejpotégnoti - pospešiti

napréjprihájati - pojavljati se

naprejvalon - pomembno

naprépláčar - naročnik

naprépomáganje - podpiranje

naprépomágaš - pospeševalec

naprépotégnoti - izvleči

napréprenesek - predlog

napréprigézditi - prijezditi

napréprinešeni - omenjen

naprépriti - napredovati

napréspévanje - petje vodilne melodije

napréspraviti - preskrbeti

napričkani - natreskani

naprstnjek - naprstec, naprstnik

nápršnjek - naprstnik

napufkani - debel, zabuhel

napüjnoti - napihniti

napumpati - natlačiti, načrpati

narájanje - rojevanje

naráji - rahlo, nežno

narakórt - drug za drugim

náras - rastlina

nárastvo - rastline, rastlinstvo

narátani - pregovorjen

narátati - nagovoriti, pregovoriti

naravnanje - ureditev

naravnóuč - naravnost

náred - os (pri vozu)

narédba - ukaz

nároča - naročje

nasebi - oblečeno

nasipárnica - skedenj, kašča

naskori - kmalu

naskrádnje - nazadnje

nasláden - prijeten

nasládnost - osladnost

nasledüvajost - posledica

nasledüvaš - naslednik

nasledüvati - slediti

násloba - poželenje, nasladnost

náslobnik - nasladnež, poželjivec

nasopiti - povzročiti

nasrédi - sredi

nasršeni - jezen

nasršeni - razjarjen, razdražen

nástaj - dogodek

nastavitel - ustanovitelj

nastavlenjé - izročilo

nástelca - stelja

nastilanje - stelja

nastopnik - naslednik

nastrügati - nastrgati

našajbati - naplahtati

nášec - nahod

naškodni - škodljiv

našópani - napitan

našpikati - obdarovati

naštampati - natisniti

naštelati - prirediti, pripraviti

našuntávajoč - podpihujoč, hujskajoč

našvén - poševno

nat - repno listje

nategüvanje - nategovanje

natépsti - okužiti, onrsnažiti

natešče - tešče

natezüvati - nategovati

natihoma - tiho

natirati - nagnati, pregnati

natruc - siloma

natura - narava, značaj

navábiti - privabiti

navdárjeni - prizadet

navézanje - sprejem

návist - zavist

navküper - skupaj

navláki - rahlo

návod - navodilo

navoliti se - naveličati se

navosko - ozko

navráčati - navajati

navreti - naviti

navrhé - zvrhano

navrš - pribitek

návučen - poučen

návučnik - učitelj

navučnost - priučljivost

návühnica - uhan

návuk - nauk

nazáj cimprati - ponovno zgraditi

nazáj vlejka - upiranje

nazajvalon - niče

nazájvrnénje - vrnitev

nazájvrženi - odbit

nazápriti - vrniti se

nazavüpstvo - odbor

názdrik - ritensko

názhaj - korist, uspeh

názimec - enoletni prašiček

nazlük - na videz

nazóči - navzoči

nazvati - poklicati

nazvejstitel - oznanjevalec

nazvéstiti - sporočiti, naznaniti, oznaniti

nazviščavati - oznanjati

ne štimaj - ne misli

nebóganje - neubogljivost

neborlivi - miren

nec - nosilna vrečka

nečamuren - ošaben

nečeden - nespameten, neumen

nečisti - umazan

nedia - naduha

nedober - slab

nedopunost - nezadovoljstvo

nedositen - nenasiten, požrešen

nedostojen - nevreden

nedoteknjeni - nedotaknjen

nedovedno - nezavedno

nedovolen - nezadosten

nedužen - nedolžen

neednaki - različen

neftiščivi - nepomirljiv

neftoljeni - nepomirjen

nega - ni

negda - nekoč

negenjeni - neomajen

negenlivi - nepremičen

negibajoči - neomajen

neglasni - molčeč

neglihni - neenak

nego - ampak, temveč

nego - kot

negvüšen - negotov

negvüšnost - negotovost

nehánje - prepustitev

nehasnoviten - nekoristen

nehasnoviti - nekoristen

neháti - pustiti

nehénjanje - stalnost

neidénje - odsotnost, neudeležba

neistinitost - laž

nejtiti se - žareti

nejzanüc - neuporaben

nekejp - zelo grdo

nekéjpen - brezobličen, grd

neképešen - grd

nekriven - nedolžen

nekrivičen - pravičen, nedolžen

nelažlivi - resnicoljuben

nelüden - nevljuden

nemák - neumnež, norec, tepec

nemáranje - brezbrižnos

nemáren - brezbrižen, len

nemarnost - lenoba

neméren - nemiren

nemertüčlivi - neizmeren

nemeški - plemiški

nemešnják - svobodnjak, plemič

nemili - neusmiljen

nemilo - neusmiljeno

nemilostiven - krut, neusmiljen

nemilüvanje - strogost, neprizanesljivost

nemirnik - upornik, prevratnik

nemirovnost - nemir

nemočen - slab

nemočnost - slabost

nemrtélen - nesmrten, neumrljiv

nemüdno - naglo, hitro

nemujvani - neumit

nenasitlivi - lakomen

nenáviden - zavisten

nenávidnost - zavist

neobergenost - nespremenljivost

neobladani - nepremagljiv

neobtrüdjeni - marljiv, neutruden

neodpunjen - prazen

neogiblivi - neizogiben

neognjeno - neizogibno, nujno

neokončani - nedoločen

neokončiven - nedoločen

neokoren - nepokoren

neokoronüvani - nekronan

neokrščeni - nekrščen

neoposno - brez oponašanja

neosagjeni - neustrašen, neprestrašen

neovidjen - neviden

neperšonasti - neoseben

nepodani - nepremagan

nepodložen - nepokoren

nepodvrženost - samostojnost

nepogájanje - nesporazum

nepogajávec - trdovratnež

nepokaran - nedolžen

nepokojen - nemiren

nepokrepleni - neutrjen

nepopádnjeni - neumljiv

neporodna - nerodovitna ženska

nepoteknjeni - nedotaknjeni

nepotšani - nepomirjen, neutišan

nepozvani - nepovabljen

neprávdenik - krivičnik

neprehenjani - nenehen, stalen

neprelomleni - neprekršljiv

nepremoč - slabost

neprenošeni - neznosen

nepreokróžanje - neobrezanje

neprestanoma - stalno

nepreštetlivi - neštet, ogromen

nepretrgnjen - nenehen, stalen

nepretrpeči - neznosen

neprijatelkinja - sovražnica

neprijatelstvo - sovraštvo

nepriličen - neprimeren

neprilüdnost - neprijaznost

neprinagnjeni - nenaklonjen

nerasodjavajoči - nepristranski

nerazločćeni - neločljiv

neraztrgan- neločljiv

neroden - nerodoviten

nesé se na konji - jezdi

neshajani - netvorjen

neskazlivost - nehlinjenost

nesmerni - hud, težek

nesmileno - neusmiljeno

nesmilenost - neusmiljenost

nesnájga - umazanija

nesnajžno - nespodobno

nesnehnost - zaspanost

nesprhliv - nestrohljiv

nestanoma - neprestano

nešalen - resen

neščem - nočem

neštimani - nezaslišan

nét - kovica

nétiti - vzbujati

netrplivost - nepotrpežljivost

nevaláni - neveljaven

nevcaglivi - pogumen

nevesta - svakinja

nevgašeni - neugasel, neugašen

nevinost - nedolžnost

nevkleknjen - neomajen

nevlomlivi - neomajen, trden

nevóla - zlo, hudo, nesreča

nevolák - revež

nevolaš - revež

nevolen - beden, oguljen, bolehen, slaboten, ubog

nevolivati se - negodovati, tožiti

nevoščéni - nevoščljiv

nevoščenik - nevoščljivec

nevraženi - neomadeževan

nevrejden - nedolžen,

nevsüšeni - neusahel

nevtajeni - neodpusten

nevtepeni - nesmrten, neumrljiv, brezmadežni, neomadeževan

nevtišlivi - nepomirljiv

nevtréjti - neshojen, neutrt

nevtrüdlivi - neutrudeljiv, neutruden

nevujvlačéni - neomadeževan

nezabrisan - neizobražen, neolikan

nezapopádeni - nedoumen, nedoumljiv

nezaroblenost - robatost, grobost

nezbontan - nemoten

nezerénski - velik, strašen

nezgrüntani - izreden, velikanski, nedoumljiv

nezložnost - nesloga

nezmenkani - neminljiv

neznajoč - nevede

neznameniti - nepomemben

nezobrisani - neizobražen

nezračunani - številen, neštet

nezvračeni - neozdravljen

nežmahen - neokusen

ničemuren - nečimrn, ošaben

ničes - ničevost, nič

ničesen - ničvreden

niden - nežen, droben

nieden - noben

nigda - nekoč, nekdaj

nihánje - nehanje

nihati - pustiti

nihávati - puščati

nikan - nikamor

niki - nekdo, neki

nikšinej - nikakršen

nindri - nikjer

nisiki - nizek

nisikost - nizkost

nišče - nihče

ništar - nič

ništerikrt - nekajkrat

ništernikrat - veliko krat

njáofkanje - mijavkanje

njati - pustiti

njefka - prepir

njefkati se - prepirati se

njefkav - prepirljiv

njevkaš - prepirljivec

nogača - noga pri mizi, stolu, postelji

nohét - noht

norhaus - norišnica

norija - neumnost, norenje

norije - burke

noriti - goljufati, varati

norlasti - neumen

norski - neumen

norüvanje - norenje

nosba - noša, obleka

nossa - daj (medmet)

notaroš - notar

notri potegüvati - vdihovati

notri pričerčati - nakapljati

notri zazvani - vpoklican

notriidenje - vstop, vhod

notrioblečti - zaviti

notripobiranje - nabiranje

notriribati - vtirati

notrisprevoditi - pospremiti noter

notritalanje - delitev

notrivesti - vkleščiti se

notrivpelani - uveden

notrivujti - uiti

notrivzeti - sprejeti

novina - novica, novost

noviti - obnavljati

nožic - nož

nüc - raba

nücanje - raba, uporaba

nücati - potrebovati, rabiti, uporabljati

nücen - koristen

nüclivi - uporaben

nut - utor