Najem prostorov

BAROČNI SALON POMURSKEGA MUZEJA MURSKA SOBOTA

Kot prireditveni prostor se baročni salon soboškega gradu oddaja izjemoma, po predhodni odobritvi direktorice.                     

Dogodek 1   300 €
Dogodek 2  500 €
Dogodek 3      900 €
Dodatna ura dogodka izven določil pogodbe 105 €
Dodaten začeti dan za pripravo, pospravljanje  200 €

Cenik za uporabo prostorov v upravljanju Pomurskega muzeja Murska Sobota in drugih storitev

 

Cene vključujejo najem prostora (max. 4 ure na dogodek plus priprava ), uporabo komunikacij in energije, obvezno prisotnost osebja Pomurskega muzeja, garderobo, čiščenje po prireditvi.

Eventualne popuste odobrava direktorica.

Dogodek 1: dogodek z manjšim številom udeležencev (npr. tiskovna konferenca, predstavitev, koncert; skupaj priprava, izvedba in pospravljanje max. 1 dan)

Dogodek 2: enostaven dogodek z več udeleženci, enostavni catering, brez posebnih posegov v prostor (1 dan)

Dogodek 3: tehnično in izvedbeno zahteven dogodek, predhodne priprave in pospravilo terja več časa, posegi s scenografijo v prostor, razsvetljava, catering (do 2 dni)

Fotografiranje v baročnem salonu,
1 ura, za manjše skupine, obvezna prisotnost osebja Pomurskega muzeja 
50 €
Recepcija/predprostor za sprejem   200 €
Ozvočenje - govor     70 €
TV snemanje celotne prireditve (statične kamere) po dogovoru
TV snemanje - na uro po dogovoru  
Komercialno snemanje - na uro  300 €
Vaja, ki ni do tri ure pred prireditvijo   110 €
Ogrevanje prostorov v zimskem času  100 €     

 

RAZSTAVIŠČE POMURSKEGA MUZEJA MURSKA SOBOTA,

2. nadstropje soboškega gradu, 3 prostori

Najemnina za 160 m2 za enodnevno priredite  200 €  
Najemnina za 160 m2 za daljše časovno obdobje (npr. razstava)    po dogovoru  

 Prostor se lahko odda v najem v primeru, ko v prostorih razstavišča ni razstav iz programa Pomurskega muzeja Murska Sobota oz. da dogodek razstave ne moti.

 

PEDAGOŠKA DELAVNICA / SEJNA SOBA

Najem prostora s tehnično opremo (grafoskop, lcd projektor, tabla, platno...) in dežurnim delavcem, do 4 ure.

Najem v dopoldanskem času (od 8,00 do 14,00 ure)     120 €
Najem v popoldanskem času  200 €
Vsaka začeta nadaljnja ura   + 30% cene

 

Koordinacijo najemov regulira tajništvo: tajnistvo@pomurski-muzej.si.

 

Daljši najemi se regulirajo s pogodbo in prilagojenim cenikom.

Društvom in Zavodom za kulturno dediščino se obračunava uporaba prostorov in storitev po polovični ceni.