Obvestilo / Notice

!

 

Spoštovani obiskovalci,

zaradi epidemije je Pomurski muzej Murska Sobota zaprt do preklica.

 

Esteemed visitors,

due to the epidemic, the Pomurje museum Murska Sobota is closed until cancellation.

 

 

Spremljajte nas na FB.