Najem prostorov

 

Cenik za uporabo prostorov v upravljanju Pomurskega muzeja Murska Sobota in drugih storitev

 

BAROČNI SALON POMURSKEGA MUZEJA MURSKA SOBOTA

Kot prireditveni prostor se baročni salon soboškega gradu oddaja izjemoma, po predhodni odobritvi direktorice.                     

Dogodek 1                                                                                                         300 €

Dogodek 2                                                                                                        500 €

Dogodek 3                                                                                                        900 €

Dodatna ura dogodka izven določil pogodbe                                               105 €

Dodaten začeti dan za pripravo, pospravljanje                                           200 €

Cene vključujejo najem prostora (max. 4 ure na dogodek plus priprava ), uporabo komunikacij in energije, obvezno prisotnost osebja Pomurskega muzeja, garderobo, čiščenje po prireditvi.

Eventualne popuste odobrava direktorica.

Dogodek 1: dogodek z manjšim številom udeležencev (npr. tiskovna konferenca, predstavitev, koncert; skupaj priprava, izvedba in pospravljanje max. 1 dan)

Dogodek 2: enostaven dogodek z več udeleženci, enostavni catering, brez posebnih posegov v prostor (1 dan)

Dogodek 3: tehnično in izvedbeno zahteven dogodek, predhodne priprave in pospravilo terja več časa, posegi s scenografijo v prostor, razsvetljava, catering (do 2 dni)

 

Fotografiranje v baročnem salonu, 1 ura, za manjše skupine, obvezna prisotnost osebja Pomurskega muzeja                                                           50 €

 

Recepcija/predprostor za sprejem                                                       200 €

Ozvočenje - govor                                                                                             70 €

TV snemanje celotne prireditve (statične kamere)        po dogovoru

TV snemanje - na uro                                                                    po dogovoru                          

Komercialno snemanje - na uro                                                              300 €

Vaja, ki ni do tri ure pred prireditvijo                                                   110 €

Ogrevanje prostorov v zimskem času                                                    100 €                    

 

RAZSTAVIŠČE POMURSKEGA MUZEJA MURSKA SOBOTA,

2. nadstropje soboškega gradu, 3 prostori

Najemnina za 160 m2 za enodnevno priredite                                200 €  

Najemnina za 160 m2 za daljše časovno obdobje (npr. razstava)                                                                                              po dogovoru  

Prostor se lahko odda v najem v primeru, ko v prostorih razstavišča ni razstav iz programa Pomurskega muzeja Murska Sobota oz. da dogodek razstave ne moti.

 

PEDAGOŠKA DELAVNICA / SEJNA SOBA

Najem prostora s tehnično opremo (grafoskop, lcd projektor, tabla, platno...) in dežurnim delavcem, do 4 ure.

Najem v dopoldanskem času (od 8,00 do 14,00 ure)                120 €

Najem v popoldanskem času                                                                200 €

Vsaka začeta nadaljnja ura                                                     + 30% cene

 

Koordinacijo najemov regulira tajništvo: tajnistvo@pomurski-muzej.si.

Daljši najemi se regulirajo s pogodbo in prilagojenim cenikom.

Društvom in Zavodom za kulturno dediščino se obračunava uporaba prostorov in storitev po polovični ceni.