Zgodovina zdravstva v Pomurju

 

Zgodovina zdravstva v Pomurju

Stalna zbirka v Beltincih

Beltinski grad, Ravenska cesta 8, 9231 Beltinci

Pomurska zdravstvena zbirka, razstavljena v beltinskem gradu, je oblikovana na gradivu, ki ga je leta zbiral, raziskoval in urejal Nikolaj Szepessy, zdravnik iz Beltincev. Pri zbiranju ga je gotovo najprej vodila želja po ohranjanju lastnih korenin in bogate lekarniške tradicije družine Szepessy, nato pa zanimanje za zgodovino nasploh, predvsem zgodovino zdravstva, pa umetnost in umetno obrt, ki se tako odlično izraža v lekarniški opremi minulih časov: v pohištvu, kristalnem, porcelanskem ali keramičnem posodju, v kamnitih ali medeninastih terilnikih in možnarjih, v tehtnicah vseh vrst in oblik, v listinah in knjigah. 

Zbiranju razsutih kosov lastnega domovanja, ki so po nacionalizaciji obležali uničeni in pozabljeni od tistih, ki so si jih prisvojili, se je ob prenovi pomurskih zdravstvenih ambulant in bolnišnice v Murski Soboti pridružilo reševanje starih zdravniških instrumentov in opreme. Rodila se je zamisel o muzejski zbirki, ki so jo podprli tudi drugi lekarnarji in zdravniki ter darovali lastno gradivo, ali pa poskrbeli za prenos tistega, ki ni bilo več v uporabi. Odločitev o postavitvi stalne razstave v prenovljenih pritličnih prostorih beltinskega gradu je sprejela občina Beltinci, projekt pa je pod okriljem Zavoda za turizem in kulturo Beltinci zasnoval Nikolaj Szepessy.

Pokrajinski muzej Murska Sobota naj bi po prvotnih načrtih poskrbel za strokovno podporo pri postavitvi razstave, a se je lastnik odločil, da preda zbirko v trajno hranjenje muzeju in ji tako omogoči tudi trajno strokovno varstvo. Muzej je opravil inventarizacijo, del konservatorskih in restavratorskih posegov, prenesel vanjo tudi del gradiva iz svoje stalne zbirke in v sodelovanju se je rodila stalna muzejska razstava Zgodovina zdravstva v Pomurju. Ta nastaja po sklopih, prvi je namenjen zgodovini pomurskega lekarništva in splošni praksi s posebnim poudarkom na delovanju trahomske postaje in zdravljenju trahoma v Prekmurju sredi 20. stoletja. Prihodnja postavitev pa bo sledila postopni prenovi grajskih prostorov in gradivu, ki je že v zbirki, ali pa bo pridobljeno v prihodnjih letih - morda tudi kot odziv na razstavo.

 

Lekarniška zbirka v Beltincih

Lekarniško zbirko, ki predstavlja pomemben del stalne muzejske razstave o zgodovini pomurskega zdravstva, večinoma sestavlja gradivo iz starih lekarn v Beltincih in Murski Soboti. Nekaj posameznih kosov gradiva je bilo pridobljenih tudi iz drugih lekarn ali od posameznikov, med katerimi izstopajo tri tehtnice, darilo Jožefa Mateja.

Razstava nam predstavlja način delovanja javnih lekarn od pojava v Pomurju do konca druge svetovne vojne. Veliko ohranjene in razstavljene opreme je bilo v lekarniški uporabi še leta pozneje. Prvi prelom pri opremi so gotovo povzročila kemična zdravila iz farmacevtske industrije, ki se začnejo uveljavljati med vojno, drugega pa samo posodabljanje in funkcionalno prilagajanje lekarn potrebam in zakonodaji; temu lahko sledimo od šestdesetih let do danes. Nekdanja lekarniška oprema ostaja danes zgolj v funkciji ohranjanja zgodovinskega spomina.

V lekarni sta se vedno prepletali dve dejavnosti, priprava zdravil in trgovina. Lekarna, ki je rekonstruirana na razstavi, je razdeljena v duhu te dvojnosti. Prvi in najpomembnejši prostor v lekarni je prodajni ali t.i. officina. Tu  je na ogled del ohranjenega pohištva z registrsko blagajno iz nekdanje Bölcseve lekarne v Murski Soboti. Na policah in v omarah je lekarniško posodje iz stekla, kristala, porcelana, keramike in lesa, v katerem so shranjevali droge in druge lekarniške pripravke: praške, eterična olja, mazila. Posodje, tehtnice, možnarji in terilniki na pultu, kipi antičnih zdravnikov in viseča ura so iz nekdanje Szepessyjeve lekarne v Beltincih. Oblikovno pa posebej izstopa nosilec za male tehtnice v podobi grške boginje zdravja Hygie.

 

Prostor smiselno dopolnjuje kotiček s pečjo in stoli, kjer so stranke čakale na zdravila, pa tudi na kakšen zdravstveni nasvet.

Za officino je bil laboratorij, kjer so izdelovali zdravilne pripravke. V t.i. magistralnem delu laboratorija, kjer so pripravljali zdravila, so bili ognjišče s kotlom za destilacijo, pripomočki za filtracijo, tehtnice z utežmi, možnarji ter  različne posode za kuhanje in shranjevanje sestavin in pripravkov. V laboratoriju so zapisovali recepture in postopke, zato so bile tam običajno na voljo tudi farmacevtske knjige. Laboratorijska oprema je večinoma iz beltinske lekarne, nekaj posod je tudi iz lekarne pri Gradu. Zanimivi sta tudi stiskalnici za rastlinske pripravke in tablete.

Posebni del laboratorija je bil prostor za mešanje zelišč in pripravo čajev. Ta je smiselno rekonstruiran z opremo, ki je v zbirki. Zanimivi so lesene posode za shranjevanje čajev, ki jim pravimo tudi stojnice, medeninaste posode za mešanje in medeninasti možnarji, viseča tehtnica, pa tudi nož za rezanje zelišč in različna sita.
Razstavo dopolnjujejo diplome in druga spričevala beltinskih in soboških lekarnarjev.

Najave ogledov:

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
T: +386 2 541 35 80
E: ztk@beltinci.si, beltinci.info@siol.net