Rokodelske delavnice in domače dejavnosti

 

Rokodelske delavnice in domače dejavnosti

Stalna razstava na Gradu na Goričkem

V razvojnem projektu Krajinskega parka Goričko ter obnovi in revitalizaciji gradu pri Gradu na Goričkem, so ob dveh domačih dejavnostih - žganjekuha in zeliščarstvo, predstavljene tudi štiri rokodelske obrti: lončarstvo, tkalstvo, kolarstvo, kovaštvo. Z njimi želimo ohraniti dediščino Prekmurja oziroma Pomurja, obrti in dejavnosti predstaviti širši javnosti ter spodbuditi delujoče posameznike, da ustvarjajo na izkušnjah in znanju izginulih obrti in domačih dejavnosti.

S podeželskimi obrtnimi dejavnostmi je človek dobival izdelke za osebne in gospodarske potrebe, s kmetovanjem pa so se prepletale tam, kjer so bila kmečka posestva majhna, hkrati pa je bilo dovolj za obrt potrebnih surovin. Bogastvo predstavljenih obrti in dejavnosti je v tem, da so bili izdelki narejeni v razmerju s človekom in njegovim bivanjem v prostoru.

Razstavo je pripravila Jelka Pšajd, višja kustosinja Pomurskega muzeja Murska Sobota.