Radgonski mostovi

 

Radgonski mostovi - stalna razstava v Špitalu, Gornja Radgona

Odpiralni čas Špitala:

torek, sreda, četrtek in sobota: 12.00 - 16.00

petek: 14.00 - 18.00

nedelja in ponedeljek zaprto

 

Oglejte si tudi novo razstavo iz cikla Zbiralci: Boris Kučko - Ancova galerija

 

Utrinki z otvoritve razstave Radgonski mostovi 24. junija 2014

Fotografije: Tomislav Vrečič, PM MS

Zaključek projekta prenove

Prvi projekt celovite prenove stavbe starega špitala v Gornji Radgoni in njegove okolice se je začel leta 2004 z zamenjavo dotrajane strešne kritine skupaj z letvami in strelovodno napeljavo. Prenovo so nadaljevali leta 2005 in je bila delno končana v letu 2006. Novi, sklepni projekt obnove, ki je obsegal dokončanje prenove in postavitev stalne muzejske razstave s programom za javnost, je stekel leta 2011 in je bil končan leta 2013. Financiran je bil z denarjem evropskega sklada za regionalni razvoj, države in občine Gornja Radgona. Prenovljeni kulturno-zgodovinski spomenik je zdaj z muzejsko in širšo javno vsebino smiselno umeščen v ožje spominsko območje tega dela mesta.

Konservatorska prenova kulturnozgodovinskega spomenika

Po prenovi leta 2013 kaže hiša podobo meščanske stavbe s konca 17. stoletja. Izhodišče konservatorskega programa, ki ga je leta 2003 izdelala konservatorka mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Neva Sulič Urek, je bila podoba stavbe iz leta 1764, ko sta bila zaradi novega stopnišča, vež in dveh obokanih dvoran dorečena tloris in višina tal. Objekt je bil leta 2004 v slabem gradbenem stanju in z uničenimi vsemi pomembnimi detajli stavbnega pohištva. Najbolj zahteven poseg je predstavljala prenova močno dotrajane strešne konstrukcije. Porušeni so bili sekundarno arkadno stopnišče in oporniki, dograjeni v 19. stoletju. S prenovo, ki je sad povezovanja različnih strok, je bila  stavbi v letu 2006 povrnjena  njena renesančna in baročna pričevalnost, obenem pa je bila usposobljena za sodobno rabo. V projektu, ki je bil zaključen leta 2013, so potekala finalna dela pri statični prenovi in na podstrešju.

Muzejska zbirka

Muzejska zbirka Špital je bila oblikovana iz predmetov in dokumentov, ki so jih zbrali lokalni zbiralci na širšem območju Gornje Radgone. Dodano jim je bilo arheološko gradivo, ki ga je z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji na grajskem hribu pridobil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, ter gradivo, ki ga je z načrtnim raziskovanjem zbral muzej. V zbirki so arheološki, etnološki, umetniški in drugi kulturno-zgodovinski predmeti, dokumenti in pričevanja, ki izvirajo iz krajev zahodnega dela štajerskega Pomurja ali se kakorkoli navezujejo na njihovo zgodovino in zgodovino ljudi, ki so ga naseljevali od prazgodovine do danes. Zbirka je del stalne zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Stalna razstava Radgonski mostovi

Razstavo je postavil Pomurski muzej Murska Sobota in je oblikovana na gradivu iz stalne zbirke muzeja, ki izhaja iz tega območja Štajerske.

Zakaj radgonski mostovi

Zgodba o Gornji Radgoni in njeni ožji okolici je bila vedno tudi zgodba o mostu. Ne le mostu čez reko, ki je povezoval starodavno mesto Radgona s predmestjem na Grisu in grajskim hribom ter sedežem območja Gornja Radgona.  Ne le o mostu, ki danes povezuje dve mesti in dve državi – kot  široko odprt prostor druženja in dialoga.

Radgonski mostovi  so mostovi iz najstarejšega obdobja tega  prostora, ki se izpričuje v prazgodovinskih in zgodnjesrednjeveških ostalinah na grajskem hribu ali v halštatskih in antičnih grobiščih v njegovem zaledju. To so mostovi rodbinske in politične zgodovine zaledja cvetočega srednjeveškega mesta na otoku reke Mure, okoliških gradov in vinorodnih gričev; mostovi med mestnim in primestnim prebivalstvom, mostovi med lastniki vinogradov in viničarji ter bogate tradicije pridelovanja vin in šampanjca; mostovi, ki nas vodijo skozi politične, gospodarske in človeške zlome ter razcvete. Radgonski mostovi so mostovi med cerkveno zgodovino in ljudskim verovanjem, mostovi človekovega življenja; mostovi do bogate duhovne in kulturne zgodovine, ki so jo zaznamovali v širšem svetu prepoznani in priznani posamezniki.

Radgonski mostovi so mostovi med dvema etničnima in jezikovnima skupinama, ki od časov naselitve živita v tem prostoru. Med Slovenci in Nemci, ki so v narodnem prebujanju, v grozljivih vojnah in maščevanju znali  med seboj zrušiti vse mostove, a jih tudi graditi in vzdrževati.

Mostovi med sedanjostjo in preteklostjo se v  muzeju izpričujejo kot mostovi med muzami in mojstri. Muzeji so tisti kraji, kjer se mojstrom ni bati, da njihove mojstrovine ne bi ostale del večnosti, kamor sodijo. V muzejih je zgodovinski spomin v dobrih rokah – in z njim tudi naša preteklost.

Odprti depo

Izjemno podstrešje radgonskega Špitala je po sanaciji zelo dobro prezentirano in kaže vrsto pomembnih gradbenih elementov ter s tem stavbno zgodovino objekta. Obiskovalcem smo želeli omogočiti ogled podstrešja in vanj vključiti  tudi del muzejske vsebine.  Na podstrešju, ki smo ga spremenili v odprti muzejski depo, si je možno ogledati tisti del muzejske zbirke, ki ni razstavljen na stalni razstavi, ker vsebinsko ni mogel biti vključen ali pa je manj kvaliteten. Vendar je to muzejsko gradivo, ki v celoti izhaja iz zahodnega štajerskega dela Pomurja in dopolnjuje vedenje o kulturni – predvsem etnološki - podobi tega prostora.

Avtorji in sodelavci

Vodja projekta: Metka Fujs

Avtorice razstave: Metka Fujs, Jelka Pšajd, Irena Šavel

Avtor sklopa o geološki podobi: dr. Tomaž Verbič

Avtor likovne razstave: dr. Janez Balažic

Pisca dodatnih besedil: dr. Branko Kerman, mag. Franc Kuzmič

Oblikovanje:  Evita Lukež

 

Vrsta notranjih  in zunanjih  sodelavcev in izvajalcev  ter podjetja, institucije, društva, posamezniki, ki so darovali ali posodili predmete, dokumentarno gradivo ali posredovali informacije.

Obratovanje

Z objektom in stalno razstavo bo po podpisu tripartitne pogodbe med občino  Gornja Radgona, Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in Pomurskim muzejem Murska Sobota, v torek 24. junija 2014, ob  10. uri, upravljal Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Kultprotur). Na ogled bo v objavljenem odpiralnem času in po dogovoru. Za muzejsko zbirko in del strokovnega programa bo tudi naprej skrbel Pomurski muzej Murska Sobota, kot pooblaščeni muzej za območje občine Gornja Radgona.