Büjraštvo na reki Muri

 

Büjraštvo na reki Muri

Stalna razstava, Ižakovci

Razstava v brežni hiši na Otoku ljubezni v Ižakovcih

Mura je poplavljala bregove, odnašala mline in brode ter ob naraslih vodah iskala nove poti, ki so odnašale obdelovalno zemljo, hiše in ljudi. Zato so se organizirali in jo začeli utrjevati, büjrati (beseda izhaja iz nem. Wehr: jez, zapornica, bran) ter preprečevati nekontrolirano meandriranje in povzročanje erozij levega in desnega brega. Namen büjraških vegetativnih gradenj je, da ponovno porastejo in utrjujejo bregove Mure. Največ del na Muri so izvajali v zimskih mesecih, ko je imela reka najnižji vodostoj. Vejevni in drevesni material za vegetativne zgradbe so pripravljali od oktobra do aprila - izven vegetacije.

Büjraš - delavec na reki Muri - je bil človek, ki je živel neposredno ob reki - »če se z reko spopadeš, jo moraš tudi poznati«. Zaposleni so bili v vodnogospodarskem državnem podjetju, ki je strokovno skrbelo in izvajalo urejevanje reke Mure. Büjraštvo ni bilo cenjeno delo, posmehljivo so gledali na büjraše; ker so navadno imeli končano le osnovno šolo, so rekli, da »so dobri za material voziti in ga v vodo metati« ali: »Za büjraša si sposoben, za drugo ne; büjraš fufnjaš, na Müri talige füraš!«

Najave ogledov:

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
T: +386 2 541 35 80
E: ztk@beltinci.si, beltinci.info@siol.net