Obdobje romanike in gotike

 

Prostor 6 - Obdobje romanike in gotike (Janez Balažic)

< Nazaj na tloris

Virtualni sprehod po prostoru 6

Ugodnejše razmere za urbano in umetnostno rast v nekdanji ogrski mejno-obrambni pokrajini so nastale šele v 12. stoletju. Viri iz 14. stoletja (1365 in 1366) že omenjajo večino današnjih prekmurskih krajev; idealiziran, s "palanko" utrjen srednjeveški zaselek je ilustriran v motivu Jurijevega boja z zmajem v cerkvi v Martjancih. Na vlogo dolnjelendavskih Haholdov-Bánffyjev, ki so od 12. do srede 17. stoletja gospodovali v Prekmurju, opominja znamenita donatorska podoba (1383) iz Turnišča. Na Széchyje, katerih sedež je bil v Gornji Lendavi (Gradu) in so do zadnje četrtine 17. stoletja pomembno vplivali na življenje v Slovenski krajini, spominja reliefno obdelan sklepnik z dvoglavim heraldičnim orlom, nastal v 2. polovici 15. stoletja za cerkev v Gornjih Petrovcih - Nédeli.

Duhovno in umetnostno podobo Prekmurja v srednjem veku določajo romanski in gotski spomeniki. Med vrhunske dosežke pozne romanike v Transdanubiji štejeta sredi 13. stoletja nastala rotunda sv. Nikolaja v Selu (maketa) ter cerkev v Domanjševcih z vsebinsko pomenljivo upodobitvijo leva v timpanonu južnega portala. Od 14. pa do prvih desetletij 16. stoletja je Prekmurje odločilno zaznamovala živahna gotska umetnostna produkcija. Jedro predstavlja t. i. "prekmurska skupina" gotskih stavb, ki doživi ob koncu 14. stoletja idealno uresničitev v cerkvi sv. Martina v Martjancih (maketa). Razvojni lok se razodeva tudi v oblikovanju stavbnih plastičnih prvin, zlasti v parlerijanskih konzolah (Martjanci), sklepnikih in stenskih tabernakljih (Murska Sobota). Odlično mesto v dobi gotike pripada stenskemu slikarstvu. Osrednja spomenika v Prekmurju, freske v Turnišču (apostol Andrej, 1383) in Martjancih (avtoportret ter apostola Jakob in Tomaž, po 1392), sta nastala izpod roke mojstra Janeza Aquile (Johannes Aquila) in sta iz njegove delavnice. Aquila se s svojim likovnim deležem predstavlja kot samozavesten, podjeten novodobni predstavnik slikarskega ceha.