Obdobje med svetovnima vojnama

 

Prostor 13 - Obdobje med svetovnima vojnama (Metka Fujs)

< Nazaj na tloris

Virtualni sprehod po prostoru 13

V 1. svet. vojni se je v okviru avstroogrske vojske na bojiščih v Srbiji, Galiciji in na Soški fronti bojevalo tudi ok. 20.000 Prekmurcev. Kot spomin na vojno so razstavljene značke z različnih bojišč. V prevratnih letih 1918-19 se je v pokrajini zamenjalo kar nekaj uprav, dokler je ni 12. avgusta 1919 z dovoljenjem pariške mirovne konference zasedla jugoslovanska vojska.

Takrat se pričenja zgodovina prekmurskih Slovencev v okviru njihove narodne države in zgodovina tukaj živečega madžarskega prebivalstva kot manjšine. Razstavljeni predmeti nam pričajo o političnem, gospodarskem, družabnem in kulturnem življenju pokrajine med dvema vojnama. To so različni plakati, lokalni časopisi, dokumenti sezonskih delavcev, predmeti različnih društev in dela naših najpomembnejših umetnikov - slikarja Ludvika Vrečiča, kiparja Ferija Küharja in pisatelja Miška Kranjca. V pretežno agrarni pokrajini se je šele oblikovalo meščansko življenje. Njegov muzejski odsev so razstaljeni sobni ambient in del opreme nekdanje Sočičeve kavarne v Murski Soboti. V narodno in versko mešani pokrajini ima svoj delež tudi 3000 Romov, ki so predstavljeni s tipičnim vozičkom za brušenje nožev in popravljanje dežnikov.