Druga svetovna vojna

 

Prostor 14 - Druga svetovna vojna (Metka Fujs)

< Nazaj na tloris

Virtualni sprehod po prostoru 14

Čeprav je izgledalo kot miren otoček sredi zavojevane Evrope, je tudi Prekmurje preživelo del groze, ki jo je prinesla najbolj krvava vojna v zgodovini človeštva. Sodelovanje v trojni zvezi je Madžarski ponudilo možnost, da si z mednarodnimi arbitražami in vojsko ponovno pridobi po prvi svetovni vojni izgubljena ozemlja. Med temi je bilo tudi Prekmurje, ki ga je madžarska vojska prevzela po nemški zasedbi aprila 1941.


Izobraževanje in propaganda sta bili prvi orožji, s katerima je skušala nova država pridobiti naklonjenost tukajšnjega avtohtonega slovenskega prebivalstva. Po neuspehu tega modela in po prvih poskusih organiziranega upora so sledile aretacije, sodni procesi in zaporne ter tudi smrtne kazni. Najbolj krvavo pa so vojno občutili priseljenci, mobiliziranci in po nemški zasedbi Madžarske l. 1944 prekmurski Židje, izmed katerih so se le redki vrnili iz taborišča v Auschwitzu. Na razstavi si lahko ogledamo plakate, dokumente in ostale predmete, ki nam pričajo o obliki in načinu delovanja okupacijske uprave, o poskusih organiziranega partizanskega upora, ki je s pomočjo Rdeče armade pripeljal do osvoboditve, in o nesreči, ki jo je vsem v njej sodelujočim prinesla vojna.