Odsevi prazgodovine v bronu

 

Situlska umetnost Novega mesta

V sklopu arheoloških izkopavanj, ki v Novem mestu potekajo že od konca 19. stoletja, je bilo v starejšeželeznodobnih grobovih najdenih tudi devet bronastih situl, okrašenih v situlskem stilu, ki predstavlja najvišji umetniški izraz ter vrhunski dosežek železnodobne Evrope.

Situlski spomeniki Novega mesta iz 5. in 4. stoletja pr. n. š. kažejo posebnost tega prostora. Njihovo število priča o ekonomskem vzponu tukajšnje družbe, zlasti posebnega sloja halštatskih knezov, ki je svoj status potrjeval tudi z zunanjim "bliščem", kakršnega so predstavljale prav prestižne situle. Pogostost situlskih spomenikov v Novem mestu pa dokazuje tudi obstoj lastne situlske delavnice, ki je sicer sledila osnovnemu trendu, vendar pa je ohranjala pripoved in celo uvedla novosti v situlski ikonografiji. Pripoved na situlah je bila še vedno ohranjena v treh frizih, sočasno pa je na edinem doslej znanem bronastem pasu, ki je v celoti okrašen v situlskem stilu, prikazan ribolov z mrežo, lov na zajca, erotični prizor ter več živali - različne ptice, konj in volk.

Izpovedna govorica situl Novega mesta dopolnjuje in bogati zakladnico svetovne kulturne dediščine in opozarja na nepogrešljiv prispevek Dolenjske v 1. tisočletju pr. n. št. pri oblikovanju skupnega evropskega kulturnega prostora.

SITULE: bronaste vedrice (del namiznega posodja). Domnevamo, da so iz njih na banketih in proslavah stregli opojne pijače, medico in morda celo vino. Okrašene so bile z dinamičnimi figuralnimi upodobitvami človeških in živalskih likov, ki so vedno prikazane v gibanju, kar je tudi osnovna zančilnost situlske umetnosti.
SITULSKA UMETNOST: izraz označuje likovno izražanje, izvedeno v tanki bronasti pločevini, ki je sredi 1. tisočletja pr. n. št. cvetelo na prostoru današnje severne Italije, Slovenije, Istre ter severovzhodne in zahodne Avstrije. Situslki prizori so bili izdelani na situlah, pokrovih, nožnicah bodal in mečev, na pasnih sponah, cistah, čeladah, uhanih in votivnih ploščicah.

Povzeto po besedilu Boruta Križa

Gostujoča razstava Dolenjskega muzeja Novo mesto je bila v Pomurskem muzeju Murska Sobota na ogled do 31. avgusta 2013.!