Uprava

 

Uprava

Metka Fujs

Direktorica

E: metka.fujs@pomurski-muzej.si

Mandat: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2022

Bernardka Lang

Poslovna sekretarka

T: +386 2 527 17 06

E: tajnistvo@pomurski-muzej.si

Mihaela Lovrec

Finančno poslovanje

E: mihaela.lovrec@pomurski-muzej.si