Kustodiati

 

Kustodiati

ARHEOLOŠKI ODDELEK

dr. Branko Kerman

Muzejski svetnik

E: branko.kerman@pomurski-muzej.si

Samo Sankovič

Višji kustos

E: samo.sankovic@pomurski-muzej.si

 

ETNOLOŠKI ODDELEK

Jelka Pšajd

Muzejska svetovalka

E: jelka.psajd@pomurski-muzej.si

ZGODOVINSKI ODDELEK

Metka Fujs

Muzejska svetnica

E: metka.fujs@pomurski-muzej.si

Tadeja Andrejek

Kustodinja

UMETNOSTNOZGODOVINSKI ODDELEK

Tamara Andrejek

Višja kustosinja

E: tamara.andrejek@pomurski-muzej.si

PEDAGOŠKI ODDELEK

Mateja Huber

Višja kustodinja

mateja.huber@pomurski-muzej.si