Zborniki

 

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 26

PMMS, 2020, urednica: Metka Fujs

 

Vsebina:

Zahvala

Boris Orešnik

Razprave

Mateja Huber: Lucijino v Prekmurju: obhodi lucij in druga verovanja

Jelka Pšajd: Vleka ploha ali borovo gostüvanje v Žepovcih leta 1906?

Dr. Klavdija Sedar: Poimenovanje slovenska zemlja za Prekmurje leta 1787

Andras Molnar: Jenő Gyika, domobranski major iz Beltincev v obdobju madžarske revolucije 1848–1849

Mark Krenn: Zaslužni jubilejni križec Prostovoljne gasilske čete Šalovci 1924–1934

Dušan Ščap: Plemiška družina Plaz in dvorec Freudenau v Črncih

Dr. Branko Kerman: Nekropole s krožnimi in pravokotnimi jarki v Prekmurju

Samo Sankovič: Eneolitsko naselje na Plesah v Murski Soboti

Gradivo

Jurij Štesl: Gradivo o družini Vogler v Pomurskem muzeju Murska Sobota

Tamara Andrejek: Nove pridobitve v slikarski zbirki Karla Jakoba v Pomurskem muzeju Murska Sobota

Metka Fujs: Bölcseva lekarna v Murski Soboti in oprema lekarne v zbirki Pomurskega muzeja

Nenad Rogina: Medmurske in prekmurske "vojne znamke" 1918–1919

Adelina Pahor in Samuel Kukovič: Obnova in predstavitev stolpne ure izdelovalcev Mariča in Lenarda

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 25

Zbornik posvečen preminulemu sodelavcu mag. Francu Kuzmiču.

PMMS, 2019, urednik: dr. Branko Kerman

 

Vsebina:

Branko Kerman: Zapiši vse, da se kaj ne izgubi – Francu Kuzmiču v spomin

Metka Fujs: Poslednji deček

Irena Šavel: Lasinjska kultura v Prekmurju s poudarkom na arheološkem najdišču Popava pri Lipovcih

Branko Kerman, Biba Teržan: Poselitev Prekmurja v srednji bakreni dobi – prikaz na primeru arheološkega najdišča Pri veliki cesti pri Rakičanu

Samo Sankovič: Pokopavanje umrlih v Pomurju od prazgodovine do srednjega veka

Andrej Hozjan: O pisanju imen prekmurskega plemstva v slovenščini

Tamara Andrejek: Murskosoboški Szapáryji

Klavdija Sedar: Župnija Pertoča v 17. stoletju

Tadeja Andrejek: Pregled evangeličanskega šolstva med leti 1783 in 1871

Branko Šuštar: Nadučitelj Alois Swetina, prodoren šolnik z vaške šole Miethsdorf v Apaški dolini v cesarsko-kraljevih časih

Andrej Pavlič: Židovska društva v Prekmurju v obdobju 1834–1918

Jelka Pšajd: Vloga ženske na podeželju Pomurja in Porabja

Marija Kozar-Mukič: Pisma iz Amerike v Števanovce izpred sto let

Mateja Huber: Muzejsko-pedagoška zapuščina Franca Kuzmiča

Nataša Polajnar Frelih: Sodelovanje mag. Franca Kuzmiča z Muzejem krščanstva na Slovenskem

Oskar Habjanič: Mreža muzejskih zbirk na območju Slovenskih Goric

Fanika Krajnc-Vrečko: Kuzmičev ekumenski duh v ekumenskem zborniku V edinosti

Janez Balažic: Skica k opusu arhitekta Ferija Novaka

Jože Vugrinec: Bogojinska različica Hagade. Ob njej Franc Kuzmič

Franci Just: Jezikovno priključevanje in vključevanje Prekmurja v skupni slovenski kulturni prostor

Franz Josef Schober: Über die beiden familien Vogler im Prekmurje

Dušan Ščap: Vprašanje (Apaškega polja) Apaške kotline 1919–1921 iz zornega kota poročanja avstrijskih časopisov

Vinko Škafar: Mihael Kühar (25. 5. 1893–7. 12. 1976) Maistrov borec in legionar, borec za Prekmurje

Vinko Škafar: Štefan Kuhar ml., beltinski župnik in njegovi domoljubni predhodniki

Attila Kovács: Številčni razvoj prebivalstva Murske Sobote in Lendave od druge polovice 19. stoletja do razpada Jugoslavije leta 1991

Marjan Toš: Osrednje Slovenske gorice med nemško okupacijo 1941–1945

Jurij Štesl: Delovanja Slobodana Šumenjaka med drugo svetovno vojno

Andreja Benko, Borut Juvanec: Uporaba lesa kot gradbenega materiala v vernakularni arhitekturi Prekmurja

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 24

PRIŠO JE GLAS.

Prekmurci v vojni 1914–1918

Zbirka tematskih člankov in razprav

PMMS, 2017, urednica: Metka Fujs

 

Vsebina:

Metka Fujs: Predgovor

Mark Krenn: Prekmurski vojaki v strukturah avstro-ogrske vojske 1914–1918

Geza Bačič: Nezapisani spomini vojaka Petra (z nekaj dodatki zapisovalca)

Attila Kovacs: Uvodne misli in pojasnila k dnevniku Štefana Korpiča

Štefan Korpič: Pripoved vojnega ujetnika Štefana Korpiča o njegovi vojaški in ujetniški usodi

Miklos Melega: Požrtvovalnost in solidarnost - Murskosoboški okraj kot zaledje (1914–1918)

Gordana Šövegeš Lipovšek: Prekmurski invalidi iz prve svetovne vojne

Gábor Kiss: Spolno prenosljive bolezni v avstro-ogrski vojski med prvo svetovno vojno

Tadeja Andrejek: Kitajski zid nenaravnega dualizma

László Göncz: Prekmurje 1918–1919

Franc Kuzmič: Spominska znamenja vojakom iz prve svetovne vojne

Elizabeta Bernjak: Komparativna analiza dveh romanov o veliki vojni. Prežihov Voranc: Doberdob, Máté Zalka: Doberdó

Metka Fujs: Porabci v vojni 1914–1918

 

Publikacija je razprodana.

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 22-23

PMMS, 2015, urednik: Franc Kuzmič

Vsebina:

Razprave in članki

Iva Roš: Gomilno grobišče pri Mačkovcih

Marko Pečovnik: Razvoj keramične tehnologije pri Slovanih na primeru najdišč Kotare-baza in Grofovsko

Mihaela Koletnik: Leksika s pomenskega polja bolezni v prekmurskem rogašovskem govoru

Gina Gačević: Plemiške družine na ozemlju Kroga in Bakovcev v 2. polovici 18. stoletja

Klaudija Sedar: Vizitacije Zagrebške škofije kot vir za zgodovino dolnjega Prekmurja v 17. in 18. stoletju

Dušan Ščap: O zgodovini šolstva v Stegovcih

Borut Juvanec, Andreja Benko:  Analiza lesenih zvonikov na slovanskem delu panonskega sveta / Analysis of timber belfries in Slovene Pannonia

Mateja Huber:  Sejmi v Pomurju

Zapisi

Gregor Kovač:  V spomin ob 200. obletnici rojstva evangeličanskega duhovnika, soseniorja in seniorja Janoša pl. Berkeja

Peter Šraj:  Boksarska vstaja na Kitajskem

Poročila

Marjan Toš:  Sinagoga Maribor - 518 let pozneje

Marjan Toš:  Ob 70. obletnici množičnih deportacij prekmurskih Judov v taborišča smrti

Franc Kuzmič: Julij Gyula Schönauer - šalovski fotograf

Franc Kuzmič: Martinišče v Murski Soboti

Franc Kuzmič: Prekmurje. Podoba panonske pokrajine

Franc Kuzmič: Zgodovina zavarovalništva v Pomurju

Franc Kuzmič: Zgodovina pomurske policije in orožništva

Franc Kuzmič: Harangláb, Zvonik, Glockenturm

Bibliografija

Franc Kuzmič: Bibliografija - Jože Vugrinec

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 20-21

PMMS, 2013, urednik: Franc Kuzmič

Vsebina:

Razprave in članki

Kristina Šiplič: Plemiške družine in posamezniki na ozemlju župnije Tišina v 18. stoletju

Andreja Benko: Arhitekturni prostor med realnostjo in religijo: Judovska sinagoga v Murski Soboti / Architectural space between reality and religion: Jewish temple in Murska Sobota

Dušan Ščap: Vizitacija v župniji Apače leta 1822

Maja Hakl: Evangeličanske cerkvene občine v Prekmurju in publikacije med obema svetovnima vojnama

Tadeja Sapač: Evangeličanska cerkvena občina Križevci v najstarejših matičnih knjigah (1784-1800)

Dejan Horvat: Ivan Jerič po drugi svetovni vojni

Oskar Habjanič: Razumevanje pomurske kulturne krajine v obdobju baroka

Marko Vugrinec: Prekmurska regionalna identiteta: bogastvo razlik na majhnem prostoru

Marjan Makovec: Gasilsko zavarovalno društvo Gornji Slaveči - Ognjeno društvo Gornji Slaveči

Gradivo

Mateja Žižek: Vsebina slovenskih pisem Avgusta Pavla

Peter Šraj: Beltinska grofica Marija Zichy pri papežu

Antun Novak: 120 let gasilske zveze v Pomurju (1893-2013)

Poročila in ocene

Jelka Pšajd: Nova pridobitev

Monika Čuš: Muzej reje ljutomerskega kasača in prirejanje kasaških dirk

Marjan Toš: Kako je biti Jud v Mariboru in Lendavi

Franc Kuzmič: Knjiga o Radgonskem kotu

Franc Kuzmič: Avgust Pavel: Prekmurska slovenska slovnica / Vend nyelvtan

Franc Kuzmič: Zgodbe vogerszkoga králesztva

Franc Kuzmič: Faksimile molitvenika Kniga molitvena

Franc Kuzmič: Mala Biblia z-kejpami

Marjan Toš: Oto Luthar-Martin Pogačar: Dežela senc

Marjan Toš: Oto Luthar: Po robovih spomina

Bibliografije

Franc Kuzmič: Bibliografija filozofa Franceta Vebra

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 18-19

PMMS, 2012, urednik: mag. Franc Kuzmič

Vsebina:

Razprave in članki

Bernardetta Horváth: Sodni proces med dolnjelendavskim in beltinskim gospostvom v letih 1754-1758 / Judicial process between the dominion of Under Lindua and Beltinci in the years 1754-1758

Gordana Šöveges Lipovšek: Prekmurski terezijanski urbarji / Theresian land registers from Prekmurje

Franz Josef Schober: Grob grofice Helene Esterházy / Tomb of Countess Helene Esterházy

Franc Kuzmič: Biografski portret Ivana Jeriča

Franc Čuš: Vloga Štajercev in Ivana Jeriča pri pridruževanju Prekmurja matični domovini

Jožef Smej: Moji spomini na č. kanonika Ivana Jeriča (1891-1975)

Jože Magdič: Moje znanstvo z Ivanom Jeričem

Andreja Časar: Zapisi Ivana Jeriča o umoru Danijela Halasa

Oskar Habjanič: Metafizika Ravnega

Mateja Huber: Rekonstrukcija delovne obleke v Moščancih in okolici v 20. in 30. letih 20. stoletja

Jelka Pšajd: "... da kaka babnica ne vtihotapi 3 ali 4 jajca v Radgono"

Gradivo

Peter Šraj: Beltinski podzemni grajski rovi

Dušan Ščap: Evidentirani dogodki v službenih listih za apaško kotlino v obdobju 1930-1941

Marjan Makovec: Friderik Makovec - zadnji "vožar" na Goričkem

Zapisi

Antun Novak: Pozabljeno in danes neznano odlikovanje

Poročila in ocene

Franc Kuzmič: Tri nove knjige o Židih v Prekmurju

Marjan Toš: Dve odmevni razstavi ob dnevu spomina na žrtve holokavsta

Marjan Toš: Judovski vojaki avstro-ogrske vojske na soški fronti

Franc Kuzmič: Ludvik Rudolf: Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh. Mala Nedelja: TD Mala Nedelja-Radoslavci, 2012

Bibliografije

Franc Kuzmič: Iz bibliografije Mihaela Kuzmiča

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 16-17

PMMS, 2011, urednik: mag. Franc Kuzmič

Vsebina:

Razprave in članki

Darja Kerec: Nádasdyji in njihova kolonizacija Belmure ter Petanjcev v 13. in 14. stoletju / Nádasdys and their colonization of Belmura and Petanjci in the 13th and 14th centuries

Bernadetta Horváth: Oris uprave in pravosodja na Madžarskem in v Zalski županiji v terezijanski dobi / Outline of the administration and judicure in Hungary and in Zala county in the Theresan period

Gregor Škafar: Kanonične vizitacije kot zgodovinski vir na primeru turniške župnije / canonical visitations as a historical source on the example of Turnišče parish

György Tilcsik: Inventar murskosoboške graščine grofa Antala Szapäryja, izdelan januarja 1849 / Inventory of the Murska Sobota manor of count Antal Szapáry, written down in January 1849

Andrej Pavlič: Združenje učiteljev Železne županije za okraj Murska Sobota (1872-1918) / Vasmegyei tankerületi tantó-testület muraszombati aráskőre (1872-1918) / Teacher association of Vas County for the district Murska Sobota (1872-1918)

Marjan Toš: Žrtve vojne 1941-1945 v osrednjih Slovenskih goricah / Victims of war between 1941_1945 in central Slovenske gorice

Vinko Škafar: Dr. Vladimir Škerlak in umor Danijela Halasa / Dr. Vladimir Škerlak and the murder of Danijel Halas

Anja Benko, Zinka Zorko: Prekmurski knjižni jezik v Küzmičevem Evangeliju po Ivanu in prekmursko narečje v Strukovcih / Prekmurje literary language in Küzmič's Gospel of John and the Prekmurje sialect in Strukovci

Irma Brodnjak: Uporaba besedne zveze prekmurski umetnik - da ali ne? / The use of phrase Prekmurje artist - yes or no?

Marija Klobčar: Podobe prekmurskega pesemskega izročila - "Milo je slišati njih tužne glasove..." / Images of Prekmurje lyrical tradition - "Milo je slišati njih tužne glasove..."

Jelka Pšajd: Lončarjeve skrivnosti prodaje ali ljudsko podjetništvo / Potter's selling secrets or folk business

Gradivo

Marjan Makovec: Terezijanski urbar gornjelendavskega (Fölsö Lendva) - graškega zemljiškega gospodstva / Theresian land register of Gornja Lendava (Fölsö Lendva) - Grad Parish feudal land

Mark Krenn: Fotografi v Prekmurju 1870-1945 / Photographers in Prekmurje 1870-1945

Katica Mladenovič: Iz osebnega lista generacije soboških gimnazijcev v šolskem letu 1936/1937 / From the personal files of a generation of gymnasium students in the school year 1936/1937

Antun Novak: Gasilska dejavnost v 19. stoletju v Prekmurju / 19th Century Fire-fighter Activity in Prekmurje

Poročila in ocene

Muzejske delavnice v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota (Tamara Andrejek)

Franc Gomboc: Gasilstvo v Prekmurju (Franc Kuzmič)

Faksimile treh Hoffhalterjevih knjig (Franc Kuzmič)

Umetnine iz Prekmurja od romanike do modernizma (Tamara Andrejek)

Dve zanimivi hrvaški publikaciji (Vinko Škafar)

Bibliografije

Franc Kuzmič: Bibliografija Bele Severja

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 15

PMMS, 2010, urednik: Branko Kerman

Zbornik  je posvečen upokojeni arheologinji Ireni Šavel, dolgoletni sodelavki in nekdanji direktorici Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. V njem so zbrani večinoma arheološki članki, ki obravnavajo najdišča in najdbe iz Pomurja in bližnjih pokrajin, nekaj pa je tudi prispevkov s področja umetnostne zgodovine in etnologije.

Vsebina:

Branko Kerman: Irena Šavel - raziskovalka arheološke preteklosti Pomurja / Irena Šavel - researcher of the archaeological past of Pomurje

Franc Kuzmič: Bibliografija Irene Šavel / Bibliography of Irena Šavel

Georg Tiefengraber: Starčevo oder Linearbandkeramik? Überlegungen zu neuen frühneolitischen Funden aus der Oststeiermark / Starčevska ali linearnotrakasta kultura? Razmišljanja o zgodnjeneolitskih najdbah iz vzhodne Štajerske

Branko Kerman: Glinena figurica s Kalimovnjeka pri Turnišču /  A Ceramic figurine from Kalimovnjek near Turnišče

Boris Kavur: Polomljena kolesa in pozabljene živali. Odsevi predmetov na razpotih kultur. /  Broken wheels and forgotten animals. Reflections of artifacts on the crossroads of cultures.

Mitja Guštin, Monika Zorko: Bratonci v Prekmurju. Na Obrobju kulture Somogyvár-Vinkovci I Bratonci in Prekmurje. On the periphery of the Somogyvár-Vinkovci cultural horizon

Samo Sankovič: Začetki bronaste dobe v Prekmurju /  Beginning of the Bronze Age in Prekmurje

Matija Črešnar: Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji / Attempted definition of the Kisapostag culture of the Early Bronze Age in north-eastern Slovenia

Marina Šimek: "Kamena Strela" u sredjovjekovnoj utvrdi?/ A "Thunderbolt" in a medieval fortress

Biba Teržan: Diskusijski prispevek o srednji bronasti dobi v Prekmurju /  Diskussionsbeitrag zur mittleren Bronzezeit im Prekmurje

Janez Dular: Livarski kalup iz Ormoža / A Casting Mould from Ormož

László Horváth: Celtic clay rattle from Nagyrécse (Zala County, Hungary) / Keltska keramična ropotuljica iz Nagyrécse (Zalska županija, Madžarska)

Marjana Tomanič Jevremov: Latenske peči iz "turnirskega prostora" na Ptujskem gradu /  Late Iron Age kilns from the "tornament space" in the castle of Ptuj

Bojan Djurić: Nagrobna stela P(ublija) Aelija Viatorja (UEL 3783) iz Murske Sobote / Funerary stela of P(ublius) Aelius Viator (UEL 3783) from Murska Sobota

Ivan Žižek: Čaše iz Petovione (lokalna produkcija) /  Beakers from Poetoviona

Ivan Tušek: Arheološko najdišče Pod kotom - cesta in provincialna rimska poselitev v Prekmurje /  The Archaeological site Pod kotom - cesta and the provincial settlement of Prekmurje in the Roman period

Dašenka Cipot: Prva faza slovanske poselitve iz Popave I pri Lipovcih / The first phase of Slavic colonization in Popava I near Lipovci

Mira Strmčnik Gulič: Prvi koraki /First steps

Metka Fujs: Muzej: pogledi na preteklost - odgovori za sedanjost / Museums: views of the past - answers for the future

Janez Balažic: Portretni dagerotipiji Sidonije in Aloisa Eberla / The Portrait Daguerreotypes of Sidonieand Alois Eberl

Jelka Pšajd: Vse je bilo gor na prtičkih / Everything was written on napkins

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 13-14

PMMS, 2009, urednik: Franc Kuzmič

 

Vsebina:

Razprave in članki

Mihaela Koletnik: Prekmursko lončarsko izrazje / Pottery terminology in the Prekmurje

Jože Dežman: Prekmurska srečanja / Prekmurje meetings

Bernarda Roudi: Vojna škoda v Prekmurju / War damage in Prekmurje

Vinko Škafar: Julij Kontler, šolski ravnatelj / Julij Kontler, head teacher

Gorazd Bence: Ikonografska rekonstrukcija Akvilovega prizora Marijine smrti in pogreba iz Turnišča / Iconographic reconstruction of Aquila's painting of Virgin Mary's death and funeral from the church in Turnišče

Dejan Prša: Prekmurska slikarska muzika / Painting music of the Prekmurje

Marija Kozar Mukič: Novakov govor na Gornjem Seniku / Vilko Novak's speech in Gornji Senik

Viktor Vrbnjak: Pesnik domoljubne pesmi

Andrej Pavlič: Biografski podatki nekaterih osebnosti okraja Murske Sobote iz obdobja Avstro-Ogrske monarhije (1867-1918) / Biographical data about selected persons from the district of Murska Sobota in the period of the Austro-Hungarian Empire (1867-1918)

Jelka Pšajd: Vhod - prehod med materialnim in duhovnim / Thresholds - Crossings between the Material and the Spiritual

Mark Krenn: Šalovski ribji lok

Gradiva

Ivan Škafar: Gradivo k zgodovini Tretjega reda v Prekmurju

Vilko Novak: Govor na Gornjem Seniku

Poročila

Marjan Toš: 27. januar - mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

ŠOA - spominjajmo se

Marjan Toš: Prevratni dnevi 1918/1919 pri Lenartu v Slovenskih goricah

Ocene

Marjan Toš: Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji

Marjan Toš: Samostani na Slovenskem do leta 1780

Franc Kuzmič: Vom Leben an der Grenze - O življenju ob meji

Vinko Škafar: Štiristoletnica prve (gradiščanske) Mekinićeve pesmarice

Kronologija

Franc Kuzmič: Murska Sobota - kronologija mesta

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 11-12

PMMS, 2008, urednik: Franc Kuzmič

PDF: Vsebina Zbornika 11-12

 

Vsebina:

Razprave in članki

Zoltan Paksy: Dejavnost vodilnih teles za Međimurje in Pomurje v letih 1918-1919

Viktor Vrbnjak: Gomilšakovi dopisi v Slovenski narod

Jožef Ftičar: Izseljenski besednjak prekmurščine

Robert Inhof: Svetloba in tema v slikah Sandija Červeka

Mirjana P. Mirčevska: Verovanje v vampirje pri Makedoncih v krivopalanškem okolišu

Ella Tomšič Pivar: Nekaj vidikov čarovništva v Prekmurju

Jože Vugrinec: Videnje sodobne prekmurske hiše skozi prizmo stoletnih sten

Tomaž Rauch: Ljudska glasba v Pomurju

Jelka Pšajd: Plečnik in dela prekmurskih lončarjev (ter drugih domačih rokodelcev) v bogojanski cerkvi

Majda Ladič: Telovadno društvo Orel Žižki

Metka Fujs: Kratek pregled zgodovine Sobote

Ocene

Tamara Andrejek: Arhitektura historicizma in secesije v Prekmurju

Franc Kuzmič: A muraszombati, szecsiszigeti es szapary csalad tortnete

Franc Kuzmič: Forrasok a Muravidek tortenetehez = Viri za zgodovino Prekmurja

Franc Kuzmič: Življenje in delo Jožefa Borovnjaka

Franc Kuzmič: Dr. Franc Ivanocy: Podatki k zgodovini tišinske župnije

Kronologija

Franc Kuzmič: Murska Sobota - kronologija mesta

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 9-10

PMMS, 2007, urednik: Franc Kuzmič

PDF: Vsebina Zbornika 9-10

 

Vsebina:

Razprave in članki

Andrej Hozjan: Dolnje Prekmurje v jožefinski vojaški izmeri 1784 in pomen vira za raziskave tedanjega prostora med Rabo in Muro

Sašo Radovanovič: Štajerski del Pomurja v 16. in 17. stoletju

Jožef Smej: Pomen najstarejše bogojanske matične knjige

Viktor Vrbnjak: Prekmurje po prvi svetovni vojni

Attila Kovács: Kratek pregled odlokov in zakonov v zvezi z jugoslovansko agrarno reformo, izvedeno med obema svetovnima vojnama

Slavica Tovšak: Sodstvo 1945 – 1952 ter sodne represalije, povezane na kmeta-zadružnika v severovzhodni Sloveniji

Vinko Škafar: Redovni duhovniki, ki so bili rojeni ali so umrli na območju sedanje murskosoboške škofije

Jelka Pšajd: Zbirka lončenih izdelkov v lončarski vasi Filovci

Franc Kuzmič: Domoznanstvo kot nenehen proces raziskovanja in obdelave

Poročila

Branko Kerman: Arheološko sondiranje na gradu pri Gradu na Goričkem v letih 1997 in 1999

Ocene

Jasmina Ritlop: Josip Benko

Helena Ložar-Podlogar: Nekaj misli o knjigi (A. Trstenjak, Slovenci na Ogrskem)

Vinko Škafar: Međimurje u drugom svjetskom ratu

Franc Kuzmič: Andrej Hozjan: arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava / Alsólendva v arhivu kneziv Esterházy, grad Forchtenstein

Franc Kuzmič: Janko Kleibenctl: Primorci in Istrani v Prekmurju: Pričevanja.

Bibliografija

Franc Kuzmič: Bibliografija Matije Slaviča

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 8

PMMS, 2005, urednik: Janez Balažic

PDF: Naslovnica Zbornika 8
PDF: Vsebina Zbornika 8

 

Vsebina:

Priložnostni zapisi

Janez Balažic: Dom človeškemu spominu

Feri Lainšček: Demoni

Metka Fujs: Muzej - skupnost – razvoj. Petdeset let Pokrajinskega muzeja Murska Sobota/Museum – Community – development. Fifty Years Of Regional Museum Of Murska Sobota

Franc Kuzmič: Knjižnica Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti

Razprave in članki

Irena Šavel: Najdišče Za Raščico pri Krogu – naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci/The Site Za Raščico Near the Village Of Krog – The Settlement Of Somogyvár-Vinkovci Culture

Mitja Guštin: Starejša bronasta doba v Prekmurju. Horizont pramenaste (litzen) lončenine/Die ältere Bronzezeit in Prekmurje. Horizont der Litzenkeramik

Iva Mikl Curk: »Tam cvete penez« - Noriško-panonske gomile v Pomurju in razslojenost prebivalstva v rimski dobi/«Tam cvete penez« »That's where the money blossoms« Noricum-Pannonian Tumuli Of The Region of Prekmurje And The Stratification of Its population in The Age Of Roman Antiquiti

Branko Kerman: Staroslovanska jama z najdišča Grofovsko 2 pri Murski Soboti/Die Altslawische Grube am Fundort Grofovsko 2 bei Murska Sobota

Darja Kerec: Szécsiji in njihov rodbinski grb/Die Szécsis und ihr Familienwappen

Andrej Hozjan: Gornje Prekmurje in del Porabja v jožefinski vojaški izmeri 1784/Das obere Prekmurje und ein teil des ungarischen Raabgebietes in der Josefinischen Landesaufnahme 1784

Vinko Škafar: Slovenski utrip v Radgoni v drugi polovici 18. in v 19. stoletju/Slowenische Aspekte Radkersburgs in der zweiten hälfte des 18. und 19. Jahrhunderts

Mihael Kuzmič: Ivan Škafar in prekmursko izseljenstvo/Ivan Škafar And Emigration From prekmurje

Jasmina Litrop: Prečudovito in pogumno kulturno vrenje«/«Ein wunderbares und mutiges kulturelles Beben«

Mija Oter: Sakralna arhitektura in arhitekturna plastika 13. stoletja v Prekmurju/Sakrale Architektur und Plastik aus dem 13. Jahrhundert im Prekmurje

Anabelle Križnar: Tehnična izvedba nekaterih srednjeveških stenskih poslikav v severovzhodni Sloveniji/Zur Technik einiger mittelalterlichen Wandmalereien in Nordostslowenien

Ferdinand Šerbelj: Slikar Jožef Digl in njegova oltarna slika Sv. Karel Boromejski časti križanega/Der Maler Jožef Digl und sein Altarbild der Hl. Karl Boromäus ehrt den Gekreuzigten

Franc Obal: Prispevki k raziskavam sakralne umetnosti v Pomurju/Beiträge zur Erforschung der Sakralkunst des Pomurje

Janez Balažic: Vrečičeva Bela hiša/Ludvik Vrečič: Bela hiša (Weißes Haus)

Janko Durič: Nagrobni napisi v Porabju in na Goričkem/Grabinschriften im Raabgebiet und im Goričko

Borut Brumen: Antropologija državnega nasilja na primeru istrske vasi Sv. Peter/Anthropology Of State Violence In the Case of The istrian Village Of St. Peter

Mirjam Mencej: Coprnice in coprniki – vloga žensk in moških v kontekstu čarovništva/Witches And Wizards. The Role Of Gender Within The Context Of Witchcraft

Marija Klobčar: Prvi zvočni spomin na ljudsko pesem v Prekmurju/Erste akustische Aufzeichnung eines Volksliedes im Prekmurje

Jelka Pšajd: »kar je usojeno, tega se ne rešiš« Zbiranje življenjskih zgodb v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota/«Dem Schicksal entkommt man nicht« Die Sammlung lebensgeschichtlicher Erzählungen im regionalmuseum Murska Sobota

Andrea Haberl – Zemljič: Radgonski kot pred globalizacijo/Radkersburg Umgebung vor dem Hintergrund der Globalisierung

Jože Hudales: Nova muzeologija, novi muzeji in slovenski (etnološki) muzeji ob koncu 20. stoletja/New Museology, New Museums And Slovenian (Ethnological) Museums

 

Publikacija je razprodana.

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 7

PMMS, 2003, urednik: Janez Balažic

Vsebina:

Razprave in članki

Branko Kerman: Poznosrednjeveške sekire iz Prekmurja/Late Medieval Axes of Prekmurje

Vinko Škafar: Prispevek radgonskih kapucinov k ohranjanju slovenščine v 17. in 18. stoletju/Contribution of the Radgona Capuchin Friars to Preservation of the Slovenian Language in the 17th  and 18th Century

Jože Vugrinec: Prekmurski slovenski protestantski pisci 18. in 19. stoletja in nahajališča njihovih najpomembnejših del/ Prekmurje Protestants Writers of 18th  and 19th Century and Locations Of Their Important Works

Jožef Smej: Življenje in delo dr. Mirka Lenaršiča (1882-1966). Ob 120-letnici rojstva/das Leben und die Arbeit von Dr. Mirko Lenaršič (1882-1966). An der 120-Jahrzahl seiner Geburt

Jelka Pšajd: »In vse je vrag vzel, ker so se potrle in propadle.«/«Everything's Gone to the Dogs for They got Broken and fell to Pieces«

Franc Kuzmič: Zapisovalci prekmurskega ljudskega blaga/Writers and Collectors of the Prekmurje Folklore Articles

Catalina Banko-Pablo Mouzakis: Slovene Immigration to Argentina in the Interwar period

Jasmina Litrop: Slovenski nakupovalni turizem na Madžarskem/Shopping Tourism in Hungary

Robert Inhof: Lastna podoba in podoba Kristusa pri Nikolaju Beeru(Self-image and the Image Jesu Christi of the Painter Nikolaj Beer

Irena Šavel: Poročilo o zaščitnem izkopavanju na najdišču Pod kotom – jug

Jelka Pšajd: Žetveni običaj – doužnjek

Ocene

Branko Kerman: Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala: Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu

Franc Kuzmič: Knjiga o Keplerju

Dr. Theodor Hari: Johannes Kepler in začetki reformacije v Prekmurju

Jože Vugrinec: Franci Just: Med verzuško in pesmijo

Jelka Pšajd: Milena Šeruga: Mele 1944-1998

Janez Balažic: Jožef Plečnik pri Gradu

Štefan Kuhar: Jože Plečnik v cerkvi Marije Vnebovzete pri Gradu

Bibliografija

Franc Kuzmič: Bibliografija dr. Frana Kovačiča

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 6

PMMS, 2001, uredil: Janez Balažic

Vsebina:

Razprave

Anabelle Križnar: Mlajša plast poslikave rotunde v Selu v Prekmurju

Samo Štefanac: Madona iz kroga Pietra Lombarda v Beltincih

Maja Lozar Štamcar: S cvetjem poslikana pariška miza iz časa drugega cesarstva v soboškem muzeju

Andrej Hozjan: Prvi poštarji v Prekmurju in Pomurju

Metka Fujs: Zaplembe premoženja v Prekmurju

Marjan Žnidarič: Prisilna mobilizacija v nemško vojsko v okrožju Ljutomer 1942-1945

Gradivo

Eduard Vargović: Knjižno blago Varaždina

Mihael Kuzmič: »Zvon li meni kiva«

Tanja Šimonka: Muzej – ambicija večnega spomina

Ocene

Attila Kovács: Dobrovnik - preteklost in sedanjost ob meji

Franc Kuzmič: Ocena Slovenske književnosti III

Franc Kuzmič: Letala nad Prekmurjem (Drzneje od ptic – dva zanimiva prispevka k zgodovini letalstva v Prekmurju)

Tanja Šimonka: Zala György – Millenium szobrásza 1858-1937 (György Zala – Kipar milenija 1858-1937)

Bibliografija

Franc Kuzmič: Iz bibliografije o Židih v Sloveniji

PREKMURJE NA OBROBJU ALI V STIČIŠČIH EVROPSKIH KOMUNIKACIJ

Zbornik referatov z znanstvene konference ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, Murska Sobota, 9. do 11. september 1999

Zbornik soboškega muzeja, posebna izdaja, PMMS, 2000, uredila: Janez Balažic in Metka Fujs

Vsebina:

Uvod

Metka Fujs: Uvodno razmišljanje

Milan Kučan predsednik Republike Slovenije: Nagovor udeležencem znanstvene konference ob 80. obletnici prikljućitve Prekmurja k Sloveniji

Razprave

Dušan Nečak: Problem razmejevanja v Evropi po prvi svetovni vojni

Imre Szilágyi: Trianonska mirovna pogodba in njen vpliv na oblikovanje madžarske narodne identitete

Karl Stuhlpfarrer: Avstrijske metamorfoze

Zorica Stipetić: Hrvaška nacionalna identiteta od začetka prve svetovne vojne do danes

Metka Fujs: Prekmurci v dvajsetem stoletju

László Göncz: Madžarska narodna skupnost v Prekmurju od priključitve do danes in njeni problemi ohranjanja identitete

Mihael Kuzmič: Odziv prekmurskih izseljencev v ZDA na razmejitev

Franc Kuzmič: Prekmurje po priključitvi k Sloveniji v kontekstu konfesionalne raznolikosti

Albina Nećak Lük: Sociolingvistična podoba Prekmurja. Razmere v času med Avstro-Ogrsko in Jugoslavijo

Franci Just: Književnost Prekmurcev v prvih popridružitvenih desetletjih

Janek Musek: Psihološka podoba panonskega človeka

Pavla Štrukelj: Romi v Prekmurju – etnična predstavitev

Janez Balažic: Prekmurje na križišču umetnostnih tokov

Franc Obal: Razvoj prekmurskega stavbarstva in arhitekture

Irena Šavel: Prekmurska kulturna dediščina in njeno mesto v razvoju regije

Miroslav Novak: Arhivski viri za območje Prekmurja v Pokrajinskem arhivu v Mariboru

Janez Malačič: Demografski razvoj v Prekmurju v drugi polovici dvajsetega stoletja

Albin Kerec: Zaposlovanje intelektualcev in njihovo vključevanje v regionalni razvoj Prekmurja

Feri Horvat: Pomen regionalizacije za gospodarski razvoj Prekmurja (in Pomurja)

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 5

PMMS, 1998, uredila: Janez Balažic in Metka Fujs

Vsebina:

Pokrajinski muzej Murska Sobota

Irena Šavel: Muzej iz časa v čas

Franc Kuzmič: Okvirni zgodovinski pregled razvoja in delovanja Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti

Janez Balažic: Pestra obogatitev muzejskih zbirk

Razprave

Edit Kerecsényi: Ženska noša iz 19. stoletja iz madžarskih vasi v okolici Lendave v etnološki zbirki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota

Sašo Radovanovič: Kuga  v Radgoni v letih 1679 in 1681

Ivan Zelko: Iz zgodovine soboške dekanije

Stephen C. Antalics, Jr.: The Political Promotion of Term »Wend« in the United States Before and After World War I

Gradivo

Ivan Mikl Curk: Infelix fatis exterrita dido (Še k rimskemu kipu iz Noršinec)

Franz Josef Schober: 6. April 1941 im Prekmurje / Übermurgebiet

Sebastijan Rous: Gorička Mariška

Ocene

Nataša Konestabo: Udomačena svetloba: etnološki pogled na svetila in pripomočke zanje

Nataša Konestabo: Mednarodni simpozij o etnoloških in antropoloških vidikih preučevanja smrti

Janez Balažic: Peter Krečič: Bogojina. Cerkev gospodovega vnebovhoda

Janez Balažic: Štefan Galič – Sándor Szúnyogh – Miklós Tomka: Pozdrav iz Dolnje Lendave. Mesto na razglednicah v letih 1898 do 1945 /Üdvözlet Alsólendváról. Alsólendva képes levelezölapokon 1898-tól 1945-ig.

Metka Fujs: Rudi Čačinovič: Časi preizkušenj (prispevki k zgodovini Prekmurja)

Franc Kuzmič: Ivan Zelko: Zgodovina Prekmurja. Izbrane razprave in članki.

Nataša Konestabo: Marija Kozar: Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem – A magyarorszagi szlovenek neprajzi szotara.

 

Publikacija je razprodana.

LJUDJE OB MURI

Zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10. – 12. maj 1995

Avtorji:

Diether Kramer (Graz): Neue Aspekte zur älteren steirischen Siedlungsgeschichte

Irena Šavel (Murska Sobota): Kulturni vplivi v prazgodovini v pokrajini ob Muri

Honti Szilva (Kaposvár): Az urnamezős kultúra Dél-Somogyban

Marina Šimek (Varaždin): Skupni nalaz kalupa iz Sv. Petra Ludbreškogo metalurškoj djelatnosti u sjeverozapadnoj hrvatskoj početkom starijeg Željeznog doba

Szőke Béla Miklós (Budapest): A Muravidék kora középkori története

Vladimir Sokol (Sesvete – Zagreb): Hrvatska u ranom srednjem vijeku

Költő László – Szentpéteri József (Kaposvár – Budapest): A 8–10. századi kontinuitás kérdései a vörsi 8-10. századi temető kapcsán

Branko Kerman (Murska Sobota): Staroslovanske najdbe iz Prekmurja

Karl Spreitzhofer (Graz): Die ethnische Formierung der Steiermark im Mittelalter

Vándor László (Zalaegerszeg): A Hahót-Buzád nemzetség birtokközpontjai

Josip Vidović (Čakovec): Stoljeća čakovečke utvrde

Janez Balažic (Murska Sobota): Tokovi poznogotskega stenskega slikarstva na zahodnem panonskem robu

Othmar Pickl (Graz): Die Auswirkungen des »Großen Sterbens« und der Türkenkriege auf die Steiermark

Franc Kuzmič (Murska Sobota): Konfesionalna podoba prostora ob Muri

Gernot Peter Obersteiner (Graz): Ethnische Aspekte bei Adel und Bürgertum in der Steiermark zwischen 1700 und 1850

Király istván Szabolcs (Kaposvár): Mura-menti tapasztalatcsere a 19. század elején

Metka Fujs (Murska Sobota): Oblikovanje narodne identitete pri prekmurskih Slovencih

Halász Imre (Zalaegerszeg ): Iskola és iskoláztatás a 19. század  második felében a Mura menti községekben

Dušan Nečak (Ljubljana): Pokrajina ob Muri po letu 1918

Németh Jòzsef  (Zalaegerszeg): Két nép fia és tudósa, Pável Ágoston

Göncz Lászlò (Lendava): Magyarok a Muravidéken és a közösség nemzeti tudatának alakulása 1920 után

Bence Lajos (Lendava): Az írott szò mint tudatformáló erő kisebbségben

Avgust Lešnik (Ljubljana): Informbirojevski spor leta 1948 – še vedno izziv za raziskovalce

Božo Repe (Ljubljana): »Liberalizem« v jugoslovanski in madžarski komunistični partiji 

Albina Nečak Lük (Ljubljana): Jezikovna razmerja na območju med Muro in Rabo

Uredila:

Janez Balažic in László Vándor

Založila in izdala:

Pokrajinski muzej Murska Sobota in Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 1996, str. 297

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 4

PMMS, 1995, odgovorni urednik: Janez Balažic

Vsebina:

Razprave

Irena Šavel: Glinasta figurica iz Bukovnice/Die kleine tonfigur aus Bukovnica

Matej Klemenčič: Sv. Trije kralji v Slovenskih goricah. Gradbena  zgodovina in izvor arhitekturnega tipa/Die Heiligen Drei Könige in Slovenske gorice. Baugeschichte und Herkunft des Architekturtyps

Sašo Radovanovič: Duhovščina med leti 1645 in 1700 v slovenskih župnijah arhidiakonata med Dravo in Muro/Die Geistlichkeit zwischen Jahren 1645 und 1700 in den slowenischen Pfarren Archidiakonats zwischen den Flüssen Drava und Mura

Marija Kozar-Mukič: Podatki o načinu življenja prekmurskih Slovencev v 18. stoletju/Die Angaben über die Lebensweise der Slowenen aus Prekmurje im 18. Jahrhundert

Borut Brumen: Panonskost Murske Sobote med letoma 1919 in 1941/Der Pannonische Charakter in Murska Sobota zwischen den Jahren 1919 und 1941

Mihael Kuzmič: Izseljevanje iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno v luči sodelavcev "Mladega Prekmurca"/Die Auswanderungsthematik in der Zeitschrift "Mladi Prekmurec"

Martin Šteiner: Volitve v konstituanto 11. 11. 1945 v Prekmurju/Wahlen in die Konstituante am 11. 11. 1945 in Prekmurje

Borut Ošlaj: Židovski prelom/Der jüdische Umbruch

Bibliografija

Franc Kuzmič: Bibliografija o protestantizmu na Slovenskem/Bibliographie über Protestantismus in Slowenien

Ocene

Franc Kuzmič: Irena Šavel: Prazgodovinske naselbine v Pomurju

Irena Šavel: Ivo Lukanc: Diocletianus. Der römische Kaiser aus Dalmatien

Andrej Hozjan: Zapisnici poglavarstva Varaždina

Martin Šteiner: Petra Svoljšak: Soška fronta

Nataša Konestabo: Marjan Bažato, Janez Bogataj: Človek z masko. Od Prekmurja do Benetk.

Mitologija Žoharjevega kurenta

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 3

PMMS, 1993/1994, odgovorna urednica: Metka Fujs

Vsebina:

Razprave

Stanko Pahič: Gomilna grobišča ob Muri in Ščavnici

Ivan Zelko: Cerkvenoupravni položaj Slovenske Krajine od 798 do 1958

Antoša Leskovec: Povzdig Dolnje Lendave v veliko občino leta 1891 in sledeče ponovno prizadevanje male občine Renkovci, da se iz bogojanske vrne v turniško notarišijo

Metka Fujs: Martjanci v zgodovini

Franc Kuzmič: Martjanska cerkev v 17. stoletju

Jožef Smej: Nekateri spomina vredni možje martjanske (pra)župnije

Poročila

Irena Šavel: Poročilo o arheoloških izkopavanjih v Bukovnici leta 1992

Miran Erič, Ivan Nemec, Ivan Tušek: Začasno poročilo o deblaku iz Hotize

Bibliografija

Bibliografija dr. Jožefa Smeja (Franc Kuzmič)

Ocene

Sedem tisočletij ob Blatnem jezeru (Branko Kerman)

Jožef Kosič: Življenje Slovencev med Muro in Rabo (Borut Brumen)

Jože Zadravec: Na gredicah moje dežele (Franc Kuzmič)

Prlekija (Franc Kuzmič)

Cilka Sukič: Od bujte repe do gibanice (Štefan Skledar)

Zbornik simpozija o msgr. Jožefu Kerecu (Metka Fujs)

Jožef Kerec slovenski misijonar na Kitajskem 1921-1952 (Metka Fujs)

Utrinki

Grad na Goričkem

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 2

PMMS, 1991/1992, odgovorna urednica: Metka Fujs

Vsebina:

Razprave

Branko Kerman: Dve antični nagrobni steli iz Sobote

Janez Balažic: Starejše plasti stenskih slikarij v Prekmurju

Jože Vugrinec: Marijin list v letu 1919

Metka Fujs: Obnova v Prekmurju

Borut Brumen: Vsakdanja kultura Prekmurja in slovenskega Porabja v etnoloških topografijah

Mihael Kuzmič: Pomoč ameriških prekmurskih izseljencev rojakom v "stari domovini"

Albina Lük-Nećak: Položaj slovenščine kot sredstva javnega sporazumevanja v manjšinskih področjih

Irena Šavel: Dreamtime

Jana Rošker: Posledice sprememb v družbenem ustroju Kitajske zaradi vpliva zahodnih gospodarskih in duhovnih smernic

Poročila

Irena Šavel: Poročilo o arheoloških izkopavanjih v Bukovnici leta 1991

Branko Kerman: Ali je bila v Hodošu romanska cerkev?

Gradivo

László Kostyál: Romanska arhitektura v Zali

Bibliografije

Bibliografija Franca Šebjaniča (Franc Kuzmič)

Ocene

Zgodovina cerkve na Slovenskem (Franc Kuzmič)

Juš Makovec: KORENINE – priimki na murskem polju (1669-1900) (Miran Puconja)

Kercszmár Rózsa: Domonkosfa krónikája (Metka Fujs)

Dve domovini (Mihael Kuzmič)

Slovenski biografski leksikon (Mihael Kuzmič)

Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji (Janez Balažic)

Utrinki

Dolnja Lendava v prihodnosti (Janez Balažic)

ZBORNIK SOBOŠKEGA MUZEJA 1

PMMS, 1990, odgovorna urednica: Metka Fujs

Vsebina:

Razprave

Irena Šavel: Antična gomilna grobišča v okolici Strehovec

Branko Kerman: Staroslovanska ostroga iz Dokležovja

Janez Balažic: Prispevki k razreševanju umetnostnozgodovinske problematike soboškega prezbiterija

Ivan Rihtarič: Arhivski fond okrajnega sodišča Ljutomer (1900-1914)

Franc Kuzmič: Časopisje raznih strank v Prekmurju

Metka Fujs: Madžarska vojaška in civilna uprava v Prekmurju v drugi svetovni vojni

Marija Kozar-Mukič: »Zaj lepau pride ono, ka nergemo, pa nede nas več!« (Slovenci v Taranyu)

Borut Brumen: Etnološki muzejski predmeti

Zapisi

Branko Kerman: Metalurška delavnica pri Gradu na Goričkem

Janez Balažic: Ludvik Vrečič (1900-1945)

Ocene poročila

Branko Kerman: Poročilo o arheoloških izkopavanjih v letu 1990

Borut Brumen: »Volkskultur in der Moderne« poročilo s kongresa

Metka Fujs: Pet let Zgodovinskega društva za Pomurje

Jubileji

Vlasta Koren – šestdesetletnica (Metka Fujs)

Bibliografija

Bibliografija dr. Vaneka Šiftarja (Franc Kuzmič)

 

Publikacija je razprodana.