Muzejske in druge publikacije

 

Jože Kološa - Kološ

Monografska publikacija o soboškem fotografu Jožetu Kološi - Kološu ob 100. obletnici njegovega rojstva.

 

Avtorji besedil: Metka Fujs, dr. JAnez balažic, Tamara Andrejek

Uredila: Tamara Andrejek

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2020

Debeli sneg je düno - Znanje o vremenu v Slovenskih goricah, Prekmurju in Porabju

Tematska publikacija o ljudskem vremenarstvu, poimenovanju mesecev, napovedovanju vremena in vremenskih pravilih.

 

Avtorica: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2019

Prišo je glás - Prekmurci v vojni 1914-1918 Odlikovanci

Tematska publikacija o avstro-ogrskih odlikovanjih, podeljenih med prvo svetovno vojno, in odlikovancih iz Prekmurja. 

 

Avtor: Attila Kovacs

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2019

Prišo je glás - Prekmurci v vojni 1914-1918 Fotografije

Tematska publikacija portretnih in skupinskih fotografij vojakov iz Prekmurja med prvo svetovno vojno.

 

Avtor: Mark Krenn

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2019

Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba

Dvojezična (slovensko-nemška) zgodovinska monografija območja gradov Grad (nekoč Gornja Lendava) in Murska Sobota ter gradu Tabor (Avstrija) s predstavitvijo zemljiško-posestnih odnosov, lastništva, stavbne zgodovine in opreme. Publikacija izdana v okviru projekta Interreg SI-AT 321 go.

 

Različni avtorji, sodelavci na projektu.

Izdal in založil Pomurski muzej Murska Sobota, 2019.

Prišo je glás - Prekmurci v vojni 1914-1918 Padli in pogrešani

Monografija iz serije publikacij k razstavi o Prekmurcih med 1. svetovno vojno.

Avtorica: Gordana Šövegeš Lipovšek

Izdal in založil Pomurski muzej Murska Sobota, 2016

 

Publikacija je razprodana.

Julij Gyula Schönauer - Šalovski fotograf

Prva monografija iz serije Prekmurski fotografi, katere avtor je Mark Krenn, uredila pa jo je Jelka Pšajd. Monografija ima 303 strani, izdal jo je Pomurski muzej Murska Sobota, 2014.

VODNIK PO STALNI RAZSTAVI Pokrajinskega muzeja Murska Sobota

Vodnik v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku po posameznih prostorih stalne razstave s kratkimi vsebinskimi predstavitvami.

Uredila: Metka Fujs

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1997.

JANEZKOVE PRAVLJICE - PRAVLJICE ZA ODRASLE

100 pravljic, ki jih je zbral in zapisal Franc Senekovič, predstavljenih in strokovno obdelanih v prispevkih Elizabete Ajtnik, Jelke Pšajd, Marije Stanonik, Natalije Ulčnik in Lidije Ličen.

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2011.

Štefan Kuzmič: PREDGOVOR. NOUVI ZAKON

Predgovor k izdaji Nove zaveze v prekmurskem knjižnem jeziku, katere avtor je Štefan Kuzmič in je izšla leta 1771.

Uredil: Franc Kuzmič

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2008.

PODOBA MUZIKE: Fotografije prekmurskih godčevskih zasedb 20. stoletja iz zbirke Jožeta Bakana

228 objavljenih fotografij prekmurskih godčevskih zasedb, strokovni prispevki Tomaža Raucha in Jelke Pšajd.

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2009.

 

Publikacija je razprodana.

ŠE ZDAJ, NA TE SVETI DEN, MOREŠ PREKLINJATI?

Zbirka psovk in kletvic iz Pomurja in Porabja.

Uredila: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, v sodelovanju z ZRC SAZU, Založba ZRC, 2005.

 

Publikacija je razprodana.

ČE KLONKAŠ, SA TI OPRE: Življenjske zgodbe iz Porabja

Pripovedovali:

Ana Krajcar: Že več nejga tašo staro lüstvo, ka bi tašo staro delalo

Ilonka Braunstein: Tak si moren vö vtalati, ka mi dojde

Ana Ropoš: Pa tau je meni takša čüda bila, ka tau dja nikdar na pozabin

Jožef Merklin: Mi smo Slovenje, dapa  živemo na Vogrskon

Mariška Peterna: Živlenje brezi Boga je težko

Janoš Oreovec: Dja sa skur petkrat v živlenji mrau

Šarolta Holec: Do Maribora razmejn slovenstji, ta dala nej, Ljubljano več nikak nej

Ema Sukič: Za dvajsti, tresti lejt, da mi starejši vö pomrdjemo, sa nede tü več slovenski gunčalo

Irena Barber: Da sa v srejdnjo šaulo prišla, tan so včasi na pamet zeli, ka sa dja nej Vogrinka

Ilona Bartakovič: Stariše trbej poštüvati, pa delati, pa drudje tö poštüvati

Ana Časar: Vö včiti so ma nej mogli, ka so siromactje gratali

Zapisala in uredila: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2007.

 

Publikacija je razprodana.

 

ČASOVNI TRAK

Priročno izdelan in grafično pregledno oblikovan kronološki trak vzporednic svetovne, slovenske in pomurske zgodovine. Strnjene podatke o zgodovinskih obdobjih, pomembnih dogodkih, osebah ter umetnostnih slogih spremlja tudi pester izbor fotografij.

Avtorica: Metka Fujs

Izdal in založil Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2002.

Regional museums and local gastronomic heritage

Publikacija, ki jo je izdal Pomurski muzej Murska Sobota v sodelovanju z ICR (International Committee for Regional Museums) pri ICOM.

Urednica: Aase Jean

Fotografije: Metka Fujs

Murska Sobota, 2015

Preglejte publikacijo / read the book

Eat local - think global

Publikacija, ki so jo izdali Muzeji in galerije mesta Ljubljane v sodelovanju z ICR (International Committee for Regional Museums) pri ICOM.

Urednica: Irena Žmuc

Ljubljana, 2015.

Preglejte publikacijo / read the book.

 

Local Development & Intangible Culture Heritage

The Role Of Museums

 

Preglejte publikacijo / read the book

Guidelines to Improve Museum Quality and Standards

Uredniki: Hans Manneby, Hartmut Prash, Rainer Hoffman

Rezultati projekta ICR 1999-2002

 

Preglejte publikacijo / read the book

Leitfaden zur Verbesserung von Qualität und Standards in Museen

Uredniki: Hans Manneby, Hartmut Prash, Rainer Hoffman

Rezultati projekta ICR 1999-2002

 

Preglejte publikacijo / read the book

Uredniki: Hans Manneby, Hartmut Prash, Rainer Hoffman

Rezultati projekta ICR 1999-2002

 

Preglejte publikacijo / read the book

Museos guía para la excelencia

Uredniki: Hans Manneby, Hartmut Prash, Rainer Hoffman

Rezultati projekta ICR 1999-2002

 

Preglejte publikacijo / read the book