Katalogi

 

100 dejstev o Prekmurju / 100 facts about Prekmurje

Katalog 100 dejstev o Prekmurju, podanih z ilustracijami Tamare Rimele. Izdan v obeležitev 100. obletnice priključitve Prekmurja. Publikacija dostopna tudi v angleškem jeziku.

Avtorica: Metka Fujs

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2019

Ludvik Vrečič

Katalog slik in risb Ludvika Vrečiča, prvega prekmurskega akademskega slikarja, ki jih hranita Pomurski muzej Murska Sobota in Galerija Murska Sobota.

Avtorici: Tamara Andrejek in Irma Brodnjak

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2019

 

Za vedno na Plesah - Prvi Slovani v Soboti

Katalog arheološke razstave o slovanskem pokopališču na obrobju današnje Murske Sobote, imenovanem Plese. Besedilo v slovenskem in angleškem jeziku.

Avtor: Samo Sankovič

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2018.

ČEZ TA PRAG ME BODO NESLI, KO ZATISNIL BOM OČI

Katalog razstave o smrtnih šegah in pogrebnih praksah Pomurja in Porabja.

Avtorica: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2017.

KELTI SO TÜDI TÜ - Sledovi keltske poselitve v Prekmurju

Katalog razstave. Besedilo v slovenskem in angleškem jeziku.

Avtor: Branko Kerman

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2016

STENSKI PRTI, dediščina mojih mame in babice

Katalog razstave stenskih prtov iz zbirke PMMS in drugih zbirk, od zasebnikov.

 

Avtorica: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2016

PRIŠO JE GLÁS - PREKMURCI V VOJNI 1914-1918

Katalog razstave, s priloženo zgoščenko s skladbo Gustava Feiferja Juli 1917.

Avtorica: Metka Fujs

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2015

 

Publikacija je razprodana.

KARIKATURE LADISLAVA KONDORJA

Katalog celotne zbirke karikatur, ki jih hrani PM MS, in karikatur iz zasebnih zbirk, ki so bile evidentirane ob razstavi.

Avtorica: Tamara Andrejek

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2015

Prelistajte katalog.

 

Publikacija je razprodana.

MED PODEŽELJEM IN MESTOM Murska Sobota 1850-1920

Katalog k razstavi.

Avtorji: Mateja Huber, Metka Fujs, Franc Kuzmič, Tamara Andrejek

Založil in izdal Muzej Međimurja Čakovec, 2015

Prelistajte katalog.

Prenos.

ŠKRINJE SO SE OHRANILE, LJUDJE SO PA ŽE DAVNO ODŠLI Skrinje v zbirki Pomurskega muzeja Murska Sobota

Katalog razstave

Avtorica: Jelka Pšajd

 

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2014

MOČ GLINE Figuralna plastika in drugi kultni predmeti iz bakrene dobe v Prekmurju

Katalog razstave

Avtor: Branko Kerman

 

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2014

ODKRITO/ZAKRITO

O vratih,

o zakritih

in odkritih

prostorih,

dogodkih in stanjih.

Zbornik prispevkov k razstavi

Urednica: Metka Fujs

Avtorji prispevkov: Tomaž Bojnec, Metka Fujs, Robert Inhof, Jure Mikuž, Dragan Petrovec, Božo Repe, Dušan Šarotar in Boris Vezjak

Založil in izdal Pomurski muzej, Murska Sobota, 2012.

MURA - ODPRTO. Ustvarjalni svet soboške modne konfekcije

Katalog razstave

Avtorici: Metka Fujs in Zdenka Ščančar

Založil in izdal Pomurski muzej, Murska Sobota, 2012.

MURA - ODPRTO. Murin park skulptur

Katalog

Avtor: Janez Balažic

Založil in izdal Pomurski muzej, Murska Sobota, 2012.

UF, INDUSTRIJA! WOW, INDUSTRY!

Publikacija k mrežnemu razstavnemu projektu Evropske prestolnice kulture Maribor 2012

Razstave:

Gorenje z vizijo: Velenje

Kolesje napredka IMV: Novo mesto

Mati fabrika, Železarna Ravne: Ravne na Koroškem

Mura - odprto: Murska Sobota

Talum - aluminij, kovina prihodnosti: Kidričevo

Skrivnosti lepote, Tovarna Zlatorog Maribor: Maribor

Urednika: Aleksandra Berberih-Slana in Marjan Matjašič

Založil Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor, 2012.

Tü mo - Slovanska poselitev Prekmurja

Katalog razstave. Besedilo v slovenskem in angleškem jeziku.

Avtor: Branko Kerman

Založil in izdal Pomurski muzej Murska Sobota, 2011

 

Publikacija je razprodana.

ČIST MORAŠ S TEGA SVETA

Spodnje perilo, higiena in lepotni ideal v Pomurju

Katalog razstave

Avtorici besedil: Mateja Huber in Jelka Pšajd

Izdal in založil Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2011.

UMETNINE IZ PREKMURJA

OD ROMANIKE DO MODERNIZMA

Katalog razstave

Uredil: dr. Janez Balažic

Izdal in založil Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2009.

 

Publikacija je razprodana.

HA, DÜŠA JE BILA UMETNIŠKA

Razstava in publikacija keramike goričkih lončarjev Hašaj iz zasebnih zbirk in zbirke Pokrajinskega muzeja Murska Sobota

Avtorica: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2009.

 

Publikacija je razprodana.

PRI MURI

Razstava o arheološkem najdišču pri Lendavi

Publikacija k razstavi

Avtorica teksta: Irena Šavel (in Samo Sankovič – srednji vek)

Izdal in založil Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2008.

HETIŠKE TKANINE IN VEZENINE

Katalog razstave hetiških tkanin in vezenin iz zbirke Pokrajinskega muzeja Murska Sobota.

Avtorica: Jelka Pšajd

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2005.

Publikacija je razprodana.

NESKONČEN DIH

Katalog razstave o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu.

Avtorica: Irena Šavel

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2004.

NEZNANO PREKMURJE

Zapisi preteklosti krajine iz zraka

Katalog razstave o arheološki podobi prekmurske pokrajine, kot se nam kaže na aeroposnetkih vegetacijskih znakov ter v njihovi interpretaciji.

Avtor: Branko Kerman

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2002.

NA PRELOMIH TISOČLETIJ

Katalog razstave

Milan Vincetič: Triptih o časnosti

Mitja Slavinec: Čas in življenje

Borut Brumen: Ujetniki udomačenega časa

Boris Kavur: Kdaj se je svet res postaral

Metka Fujs: Iskanje zgodovinskega časa

Jure Mikuž: Bratušev časovni stroj

Janez Balažic: Pogled oči

Irena Šavel: Izgubljeni in najdeni čas

Nataša Tompa Konestabo: Naši sveti dnevi ali ritualizacija prazničnega časa

Franc Kuzmič: Ko zvonovi zvonijo...

Nataša Tompa Konestabo: Življenjski mejniki osebnega časa skozi ritualiziranje kulinarične in darilne prakse

Metka Fujs: Prelomnice in posebnosti prekmurske zgodovine

Katalog razstavljenih predmetov

Uredila: Metka Fujs

Murska Sobota, Pokrajinski muzej 2002.

JOŽE KOLOŠA – KOLOŠ

Iz prekmurskega opusa Jožeta Kološe – Kološa

Katalog razstave vsestranskega prekmurskega fotografa.

Avtor: Janez Balažic

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2002.

ZNAMKE PREKMURSKIH IN MEDMURSKIH IZDAJ LETA 1919

Katalog razstave

Avtorji:

Zmago pl. Jelinčič: Uvod

Jasmina Litrop: »Mi nismo Vendi smo Slovenci! Živela Jugoslavija!«

Zmago pl. Jelinčič: Znamke prekomurskih in medmurskih izdaj leta 1919

Janko Štampfl: Katalog znamk v zbirki

Uredila: Metka Fujs

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 2002.

Publikacija je razprodana.

KATALOG STALNE RAZSTAVE Pokrajinskega muzeja Murska Sobota

Vsebina:

Irena Šavel: Predgovor

Evald Flisar: Prekmurje, moj dom

Irena Šavel: O času, ki se mu pravi prazgodovina

Iva Mikl Curk: Rimljani ob Muri

Branko Kerman: Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji. Arheologija zgodnjega srednjega veka v Prekmurju

Branko Kerman: Srednji in novi vek v Prekmurju v luči arheoloških najdb

Andrej Hozjan: Oris fevdalno-posestnih razmer na območju Prekmurja ter do reke Rabe med 12. in 18. stoletjem

Marijan Zadnikar: Romanika v Prekmurju

Samo Štefanac: Gotska arhitektura v Prekmurju

Janez Balažic: Gotsko stensko slikarstvo v Prekmurju

Franc Kuzmič: Konfesionalna podoba Prekmurja

Vasko Simoniti: Turški vpadi v Prekmurje v 16. in 17. stoletju ter njihove posledice

Ivan Stopar: Grajske stavbe v Prekmurju

Jože Rajhman: Reformacija v Prekmurju

Janez Balažic: Umetnostna podoba Prekmurja med 16. in 19. stoletjem. Med pozno gotiko in dobo historizmov

Mateja Kos: Porcelan v zbirki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota

Marija Kozar Mukiči: Skupne korenine

Nataša Konestabo: Razvojna pot cehov v Prekmurju

Darja Keréc: Sóbota ob koncu 19. stoletja ali kako so nekoč živeli »pravi« Sobočani

Nataša Konestabo: Doneski k ljudskemu lončarstvu v Prekmurju

Franc Kuzmič: Židje v Prekmurju

Franci Just: Prekmursko nabožno slovstvo

Franci Just: Prekmursko posvetno slovstvo

Franc Obal: Pogled na arhitekturo historicizma in secesije v Prekmurju

Metka Fujs: Kako so Prekmurci v desetih mesecih preživeli devet zamenjav oblasti, pa vendar zaupali politiki

Borut Brumen: Murska Sobota in Sobočani 1919-1941

Edit Kerecsényi: Ženska noša iz 19. stoletja iz madžarskih vasi v okolici Lendave v etnološki zbirki Pokrajinskega muzeja Murska Sobota

Franc Kuzmič: Šolstvo in učbeniki

Štefan Skledar: Ljudsko trgovanje na primeru kupinarjev iz Renkovec

Vanek Šiftar: Že dolgo so med nami – a smo še daleč narazen

Goran Dominko: Sodobnost v ljudskem stavbarstvu

Metka Fujs: Okupacija ali osvoboditev, Madžari, Vendi ali Slovenci?

Robert Inhof: Prekmursko slikarstvo 20. stoletja

Martin Šteiner: Prekmurje pod rdečo zvezdo

Marija Makarovič: Medsebojna pomoč v vasi Bučečovci pri Ljutomeru

 

Katalog razstavljenih del stalne razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota.

Uredila: Janez Balažic in Branko Kerman

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1997.

AVARI NA JUGOZAHODNEM MADŽARSKEM

Katalog razstave muzejev županije Zala na Madžarskem.

Avtor besedila: Béla M. Szöke

Uredil: Branko Kerman

Založil in izdal Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1995.

ALOJZ EBERL 1822-1887

Katalog razstave

Avtor: Janez Balažic

Predgovor: Irena Šavel

Založil in izdal Pokrajinski muzej Mruska Sobota, 1994