pHisCulture

 

Spoznajmo skupno preteklost v kulturnem sodelovanju za prihodnost

Razglednica s fotografijo Cerkvene ulice v Murski Soboti iz leta 1905. Hrani PMMS.

 

Skupni projekt Muzeja Medjimurja Čakovec, Pomurskega muzeja Murska Sobota, Gospodarske šole Čakovec in Srednje šole Prelog, v katerem kustosi, učitelji ter učenci skupaj raziskujejo in rekonstruirajo zgodovinsko obdobje Fin de siécle – ob koncu 19. in na prehodu v 20. stoletje na območju Čakovca in Murske Sobote. Časovno obdobje od leta 1880 do leta 1914 velja za zlato dobo tehničnega in industrijskega razvoja, znanstvenih dosežkov in vrhunca kulture življenja. V tem obdobju nastajajo zgodovinska arhitekturna središča naših mest, ki sta ohranjeni še danes. Hrvaški in slovenski učenci bodo izmenjali znanje in izkušnje na dveh skupnih celodnevnih delavnicah v Čakovcu in v Murski Soboti, velik zaključek projekta pa bo skupna razstava Večerna soaréja.

 

Izšel je katalog razstave Med podeželjem in mestom, Murska Sobota 1850-1920. Poleg kataloškega dela vsebuje članke o zgodovini Murske Sobote. Na voljo je v recepciji Pomurskega muzeja. Vabljeni k branju!

 

Odprtje razstave Večerna soareja v Muzeju Medžimurja Čakovec

V Muzeju Medžimurja Čakovec se je 30. januarja 2015 odprla razstava Večerna soareja, ki prikazuje rekonstrukcijo večernega družabnega dogodka meščanstva na prelomu 19. v 20. stoletje. Razstava predstavlja glavni izdelek projekta. Poleg Muzeja Medžimurka Čakovec, ki je pripravil razstavo, sta na odprtju razstave s svojimi izdelki sodelovala tudi dva hrvaška projektna partnerja. Srednja šola Prelog je pripravila svečan jedilnik po receptih iz tega obdobja in jedi postregla izbranim gostom za svečano mizo, ki je sestavljala del razstave. Za ostale obiskovalce so pripravili manjše prigrizke, prav tako po receptih iz tega obdobja. Gospodarska šola Čakovec je izdelala replike svečanih moških in ženskih oblačil iz tega časa in jih na živih modelih predstavila na modni reviji. Dogodek je bil zelo uspešen, saj ga je obiskalo več kot tri tisoč obiskovalcev. Razstava bo do konca marca 2015 na ogled v Čakovcu, aprila pa bo prišla gostovat v Pomurski muzej Murska Sobota.

Vse fotografije Tomislav Vrečič, PM MS.

Druga celodnevna delavnica v Pomurskem muzeju

V Pomurskem muzeju Murska Sobota je 26. septembra 2014 potekala druga delavnica, ki so se je udeležili dijaki dveh hrvaških projektnih partnerjev (Gospodarska šola Čakovec, Srednja šola Prelog), slovenski del dijakov pa so sestavljali dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter Gimnazije Murska Sobota. Tako kot pri predhodni delavnici, ki je potekala 9. maja 2014 na Gospodarski šoli Čakovec, je bil namen delavnic približati dijakom čas na prehodu 19. v 20. stoletje, ko se je v Čakovcu in Murski Soboti začela oblikovati meščanska kultura. V prvem delu dogodka so kustosi obeh v projektu sodelujočih  muzejev predavali o določenih temah, značilnih za to obdobje, svoje raziskovalno delo pa so predstavile tudi dijakinje Gimnazije Murska Sobota. Predavanjem so sledile štiri tematske delavnice.

Program celodnevne delavnice:

Utrinki iz delavnic v Pomurskem muzeju Murska Sobota, 26.9.2014

V uvodnem delu delavnic so potekala predavanja kustosov, svoje raziskovalno delo pa so predstavile dijakinje Gimnazije Murska Sobota.

Delavnica izdelovanja klobukov

 

Kulinarična delavnica

Plesna delavnica

Delavnica izdelovanja razglednic

Vse fotografije: Tomislav Vrečič, PM MS

Delavnica za dijake v okviru projekta pHisCulture

Gospodarska šola Čakovec je 9. maja 2014 organizirala delavnice, ki so se jih udeležili dijaki dveh hrvaških (Gospodarska šola Čakovec, Srednja šola Prelog) in dveh slovenskih srednjih šol (Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Gimnazija Murska Sobota). Namen delavnic je bil dijakom približati čas preloma 19. v 20. stoletje z rekonstrukcijo posameznih kulturnih elementov. Na predavanjih, ki so jih pripravili strokovni učitelji navedenih dveh hrvaških šol in kustosa iz Muzeja Medjimurja Čakovec in Pomurskega muzeja Murska Sobota, so dijaki pridobili veliko znanja, ki jim je pomagalo pri praktičnem delu na petih tematskih delavnicah.

Program delavnic:

Utrinki iz delavnic v Čakovcu

Franc Kuzmič, upokojeni muzejski svetovalec iz Pomurskega muzeja Murska Sobota (levo) in Nives Kocijan, strokovna učiteljica Gospodarske šole Čakovec (desno) predavata o zgodovinskem obdobju preloma 19. v 20. stoletje.

Ogled Čakovca s strokovnim vodstvom kustosinj iz Muzeja Medjimurja Čakovec.

Delavnica Izdelovanje modnega dodatka (okrasnega traku).

Delavnica Poslikava šatuljice.

Delavnica Pričeske iz 1900.

Delavnica History make-up!

Delavnica Hrana in kultura mize na prehodu stoletja.

Udeleženci iz Slovenije:

Vse fotografije: Tomislav Vrečič, PM MS