Dogodki

 

Podpis pogodbe za projekt Sense of place, 29. september 2009, baročni salon soboškega gradu

Tiskovna konferenca za novinarje, predstavitev projekta Sense of place, 16. december 2009, Pokrajinski muzej Murska Sobota

Konferenca za novinarje, predstavitev projekta Sense of place, 18. februar 2010, Muzej Savaria, Sombotel

Sestanek delovne skupine za pripravo pedagoških pripomočkov, Muzej Avgusta Pavla, Monošter, 22. julij 2010

Delovna skupina za pripravo pedagoških pripomočkov:

Jelka Pšajd, Pomurski muzej Murska Sobota
Tamara Andrejek, Pomurski muzej Murska Sobota
dr. Horvat Šandor, Savaria Muzeum, Sombotel
Marija Kozar Mukič, Muzej Avgusta Pavla, Monošter
Zoltan Kepe, Galerija-Muzej Lendava

Sestanek projektnih partnerjev pred zaključkom II. poročevalskega obdobja, 13. avgust 2010, Pokrajinski muzej Murska Sobota

Predstavitev napredovanja v projektu, 15. april 2011, Muzeja Avgusta Pavla, Monošter

Učni pripomočki - produkti projekta, predstavitev za učitelje na dvojezičnem območju, ki so bili vabljeni na predstavitev:
ppt predstavitve

IZOBRAŽEVALNA VLOGA MUZEJEV, brezplačna delavnica za učitelje, mentorje, Pokrajinski muzej Murska Sobota, 25. november 2011

V okviru projekta Doživetje prostora smo pripravili brezplačno delavnico na temo Izobraževalna vloga muzejev.
Delavnico s tremi tematskimi sklopi smo izvedli v Pomurskem muzeju Murska Sobota, v petek, 25. novembra 2011, s pričetkom ob 10. uri.
S to delavnico smo želeli učitelje in mentorje predvsem dvojezičnih šol v Prekmurju in Porabju ter obmejnih slovenskih šol seznaniti z učnimi pripomočki, ki jih bodo lahko uporabljali v svojem pedagoškem delu v šolah. V projektu razvijamo posebna učila, zasnovana v 2 knjižnih jezikih (slovenski in madžarski) ter v 2 narečjih (porabsko in heteško). Učila omogočajo, da otroci spoznavajo besedišče in izraze ter jih utrjujejo s pomočjo reševanja nalog in iger.
Učiteljem smo obenem želeli predočiti vidike in posebnosti dvo- ali večjezičnega učenja otrok ter jim predstaviti pedagoški proces učenja, ki poteka v muzeju. Naša želja je učitelje/mentorje pritegniti k uporabi učil in aktivnemu izvajanju programa spoznavanja kulturne dediščine obmejnega območja v sodelovanju z institucijami na obeh straneh slovensko-madžarske meje, ki smo povezane v tem projektu.

Program delavnice:

10.00:
- pričetek delavnice, predstavitev projekta ter predavateljev, Metka Fujs
- Doživetje prostora - A megélt táj delovni zvezek, interaktivna zgoščenka, igra Spomin na drugačen način, Tamara Andrejek
- 5 vrednosti muzeja, Metka Fujs
- Učenje v muzeju, Samo Sankovič
11.30: premor, kava
11.45:
- Otroci v svetu dveh ali več jezikov, Valerija Perger
- Motivirajmo otroke (in sebe!) za obisk muzeja, I. del, Janja Rebolj
13.15: premor, malica
13.45 - 16.00:
- Motivirajmo otroke (in sebe!) za obisk muzeja, II. del, Janja Rebolj

ŽIVLJENJE SLOVENCEV V PORABJU, otvoritev razstave v Muzeju Avgusta Pavla v Monoštru, 2. marec 2012

TABOR, med 26. in 29. junijem 2012

Tabora se je udeležilo 19 otrok iz Slovenije in Madžarske, ter 10 mentorjev (muzejski sodelavci in učitelji). v 4 dneh smo obiskali 4 institucije, ki sodelujejo v projektu, si ogledali razstave in zbirke ter spoznali vsebine, vezane na kulturno dediščino obmejnega območja.
Pri učenju smo uporabljali delovni zvezek in igralne karte, ter se kratkočasili z igrami.
1. dan: Muzejska vas, Sombotel
Tema: Ljudsko stavbarstvo
2. dan: Muzej Avgusta Pavla Monošter
Tema: Ljudska prehrana
3. dan: Galerija-Muzej Lendava
Tema: Ljudska noša
4. dan: Pomurski muzej Murska Sobota
Tema: Ljudska glasba

Slavnostno odprtje novih prostorov za andragoško-pedagoški program v Pomurskem muzeju Murska Sobota, 13. julij 2012

Predstavitev projekta in učnih pripomočkov SOP na Dnevu evropskega sodelovanja, Maribor, 21. september 2012