A projekt bemutatása

 

A projekt bemutatása

A projekt  speciális határon átnyúló célkitűzései

A két nemzeti kisebbség által jelentősen alakított kulturális örökség felhasználása, és ennek kreatív  alkalmazása a szlovéniai és a magyarországi új kiegészítő oktatási  programokban.  A program folyamatos pedagógiai programok formájában történő lebonyolítása a kisebbségi területen működő, három résztvevő múzeumban.. Közös infrastruktúra a program egységes lebonyolításához és a folyamatos alkalmazást biztosító közös termékek, mindkét nyelven, az adatok internetes hozzáférése, gyerekek, mentorok és egyéb információközvetítők cseréje, a kisebbségi nyelv közös tanulása, az örökség közös megismerése.

Az ERFA támogatás hozzáadott értéke

A program megszünteti a kulturális örökségnek a kizárólag nemzeti előjellel történő megjelenítését, ami sok esetben áttevődik a politikai szintérre, a formális oktatás és maga a kommunikáció területére is. . A térség örökségének egysége oszthatatlan és sokszínűségével együtt részét képezi identitásunknak, és azon európai térség  identitásainak, ahol élünk.. A program jelentősége, hogy a kultúra jövőbeni hordozóihoz, a gyerekekhez, tanáraikhoz és közvetve szüleikhez is szól, hogy fenntartható, és hogy a két ország gazdaságilag legkevésbé fejlett térségeiben új tanulási és kommunikációs módszereket honosít meg. A kultúrát és a kulturális örökséget a térség fontos identitási összetevőjeként őrzi.

A partnerség minősége

A közreműködő múzeumok, a kulturális örökség védelmével és bemutatásával foglalkozó, szakmailag legkompetensebb intézmények az együttműködési térségben. Közösen döntöttek arról, hogy a projekt keretén belül egyesítik a tudást és a dokumentációt,  létrehozzák a saját és a közös kulturális térség nyilvános, interneten hozzáférhető,  digitális adatbázisát, és ezt applikálják abban a képzési programban, amelyet a pedagógiai foglalkozások és az állandó - meglévő és új szentgotthárdi kiállítások keretén belül,  közösen, egységes didaktikai eszközökkel, mindkét nyelven megvalósítani kívánnak. A projekt minőségi szempontból fejleszti a rendes múzeumi tevékenységet, összekapcsolja az iskolák képzési-oktatási tartalmaival, valamint lehetővé teszi az intézmények, kivitelezők, munkatársak és a program elsődleges célcsoportja- a gyerekek közötti többirányú partnerséget és együttműködést.

Outputok

Átfogó és módszertanilag egységes alapkutatás a térség kulturális örökségéről, az oktatási intézményekben folytatott kutatás eredményeivel összefüggésben - beszámoló.  Új állandó kiállítás Szentgotthárdon.  A folyamatos képzési program megvalósításához szükséges, műemlékvédelem alatt lévő létesítmények részeinek felújítása Muraszombatban és Lendván (SI), valamint Szentgotthárdon (HU). I A projekt egységes arculatának kidolgozása A projekt oldalainak közzététele a partnerek internetes oldalain. A projekt promóciós anyagai: leporelló, póló, ceruza, dosszié. képzések a program kivitelezői, valamint kétnyelvű kézkönyv a múzeumpedagógusok, pedagógusok és mentorok részére. Az interaktív tanulást segítő multimédiás applikáció, CD, a applikációhoz való internetes hozzáférés. Illusztrált munkafüzet és Memory játék. Közös kísérleti nyári tábor a választott iskolák tanulói számára. Záró konferencia és a projekt értékelése.

Eredmények

Egységes módszerrel készített, pedagógiai-módszertani elemekkel kiegészített, egységes digitális adatbázis a kisebbségek kulturális örökségéről. Felújított és a korszerű standardoknak megfelelően berendezett helyiségek a program három helyszínen történő folyamatos kivitelezéséhez. A projektnek, a projekt befejezését követően tartósan megvalósuló program felismerhetőségét szolgáló hatékony promóciója a felhasználók körében: iskolákban, médiában és a helyi közösségekben. Felkészült szakértőcsoport: mentorok, animátorok, múzeumi szakértők, pedagógusok, önkéntesek és mások, akik részt vesznek a program megvalósításában. Kialakított és módszertani szempontból is átgondolt didaktikai eszközök a program három helyszínen történő folyamatos kivitelezéséhez, a jövőben sokszorosítás lehetőségével.  Az interaktív didaktikai anyag egy részéhez való hozzáférés a partnerek internetes  oldalain. A program kísérleti kivitelezése szakmai evalválással. A kisebbség örökségére és nyelvének megismerésére épülő tartós kultúrák közötti párbeszéd.