Galerija portretov

 

Balkanyi Elek (Aleksander)

(1902 - 1945)
tiskar

Baša Ivan

(1875 - 1931)
duhovnik in pisec

Baša Jožef - Miroslav

(1894 - 1916)
pesnik

Baukart Jan

(1889 - 1974)
učitelj, kulturni delavec

Benko Josip

(1889 - 1945)
industrialec, politik

Borovič Boro

(1929 - 2003)
novinar

Borovnjak Jožef

(1826 - 1909)
duhovnik in narodni buditelj

Brumen Borut

(1963 - 2005)
etnolog in profesor

Brumen Nikica

(1929 - 2001)
bibliotekarka

Bükvič Frank

(1923 - 1995)
pisatelj in profesor

Caf Oroslav

(1814 - 1874)
duhovnik in jezikoslovec

Cajnkar Stanko

(1900 - 1977)
teolog in pisatelj

Camplin Ivan

(1912 - 2008)
duhovnik in pesnik

Cvetko Dragotin

(1911 - 1993)
glasbenik

Čačinovič Rudi

(1914 - 2008)
publicist in diplomat

Ferenc Tone

(1927 - 2003)
zgodovinar

Flegerič Božidar

(1841 - 1907)
pesnik

Freuensfeld Josip

(1861 - 1893)
pisatelj

Galič Štefan

(1944 - 1997)
slikar, grafik

Godina Ferdo

(1912 - 1994)
pisatelj

Golar Cvetko

1879 - 1865
pesnik, dramatik

Grmič Vekoslav

(1923 - 2005)
teolog, profesor, škof
Hahn Izidor (1893 - 1944)

Hahn Izidor

(1893 - 1944)
tiskar in založnik

Hradil Jože

(1934 - 2015)
prevajalec, urednik

Ivanocy Franc

(1857 - 1913)
duhovnik in narodni buditelj

Jakob Karel

(1908 - 1981)
slikar

Jančar Franc

(1820-1889)
duhovnik, gospodarstvenik, sadjar, vinogradnik

Jerič Ivan

(1891 - 1975)
duhovnik in narodni buditelj

Kavčič Jakob

(1862-1915)
teolog, nabožni pisec

Kelemina Jakob

(1882 - 1957)
pedagog, profesor, germanist in filolog

Kerenčič Jože

(1913 - 1941)
pisatelj

Klekl Jožef ml.

(1879 - 1936)
duhovnik in pisec

Klekl Jožef st.

(1874 - 1948)
duhovnik, politik, urednik in pisec

Kocbek Edvard

(1904 - 1981)
pesnik in pisatelj

Kokolj Miroslav

(1906 - 1989)
zgodovinar in šolnik

Kolenc Franc

(1903 - 1985)
pisatelj, prevajalec in župnik

Kološvari Berta

(1862 - 1935)
pisateljica

Kontler Julij

(1892 - 1944)
pedagog in zbiralec ljudskega blaga

Koritnik Gregor

1886 - 1967
pesnik in prevajalec

Korošec Anton

(1872 - 1940)
duhovnik in politik

Košar Franc

(1884 - 1952)
slikar

Košar Jože

(1908 - 1982)
filolog, profesor in založnik

Kovačič Fran

(1867 - 1939)
duhovnik in zgodovinar

Kozar Lojze

1910-1999
pisatelj, prevajalec in duhovnik

Kranjec Miško

(1908 - 1983)
pisatelj

Kranjec Pajlin Naci

(1916 - 1945)
pesnik

Kreft Bratko

(1905 - 1996)
pisatelj in dramatik

Kreft Ivan

(1906 - 1986)
politik in publicist

Krempl Anton

(1790 - 1844)
duhovnik in zgodovinar

Križan Josip

(1861 - 1921)
profesor, filozof (logika)

Križan Josip

(1841 - 1921)
profesor in filozof

Kuzmič Mihael

(1942 - 2005)
raziskovalec izseljeništva

Kühar Franc

(1916 - 1945)
kipar

Kühar Janoš

(1901 - 1987)
narodni buditelj med Porabci

Kühar Štefan

(1882 - 1915)
duhovnik in narodni buditelj

Magdič Franjo

(1830 - 1914)
stenograf, oče hrvaške stenografije

Meško Ksaver

(1874 - 1964)
duhovnik in pisatelj

Miklošič Franc

(1813 - 1891)
jezikoslovec

Mikola (Šandor) Aleksander

(1871 - 1945)
fizik, publicist

Missija Jakob

(1838 - 1902)
duhovnik, kardinal

Modrinjak Štefan

(1774 - 1827)
duhovnik in pesnik

Montecuccoli Raimund

(1609 - 1680)
vojskovodja

Novak Alojz

(1927 - 1986)
pesnik in pisatelj

Novak Franc - Feri

1906 - 1959
arhitekt

Novak Vilko

(1909 - 2003)
slavist in etnograf

Olaj Igor Jože

(1939 - 2008)
pesnik in prevajalec

Olas Ludvik

(1930 - 2002)
geograf in profesor

Orešnik Ivo

1921 - 1992
zgodovinar in šolnik

Osterc Slavko

(1895 - 1941)
skladatelj in glasbenik

Pandur Lajči

(1913 - 1973)
slikar

Pavel Avgust

(1886 - 1946)
pesnik, prevajalec, jezikoslovec

Raič Božidar

(1827 - 1889)
duhovnik in narodni buditelj

Rakuša Janko

(1901 - 1945)
gledališki igralec

Razlag Radoslav

(1826 - 1880)
politik in pravnik

Rogač Franc

(1880 - 1961)
duhovnik, škof

Ružič Ernest

(1941)
novinar, pesnik, pisatelj

Sakovič Jožef

(1874 - 1930)
duhovnik in pisec

Sever Bela

(1936 - 2004)
geograf, urednik

Slavič Matija

(1877 - 1958)
teolog in politik

Slekovec Matej

(1846-1903)
duhovnik, zgodovinar

Slepec Janoš

(1872 - 1936)
duhovnik, kanonik

Smej Jožef

(1922)
škof in pisec

Szunyogh Sándor

(1942 - 1998)
pesnik in urednik

Šebjanič Franc

(1920 - 1984)
zgodovinar, publicist in družbeno politični delavec

Šiftar Vanek

(1919 - 1999)
pravnik, zgodovinar in profesor

Škafar Ivan

(1912 - 1983)
zgodovinar

Takats Laszlo

1880 - 1916
arhitekt

Trstenjak Ante

(1894 - 1970)
slikar

Trstenjak Anton

(1853 - 1917)
gledališki zgodovinar in organizator, publicist

Trstenjak Anton

(1906 - 1996)
filozofski antropolog, psiholog in teolog

Trstenjak Davorin

(1817 - 1890)
pisatelj, etimolog in zgodovinar

Veber France

(1890 - 1975)
meščanski filozof

Vraz Stanko

(1810 - 1841)
pesnik

Vrečič Ludvik

(1900 - 1945)
slikar

Vuk Ivan

(1882 - 1939)
pisatelj

Zelko Ivan

(1912 - 1986)
zgodovinar