Občina Moravske Toplice - kronologija

 

Občina Moravske Toplice - kronologija

Franc Kuzmič

MORAVSKE TOPLICE – KRONOLOGIJA

 

 1. 1208 ustanovljena župnija (Sv. Benedikt) v Kančevcih

1208 prvič omenjena Bogojina kot Bogma v Bogojini prvič izpričana pražupnija prva do sedaj znana omemba Moravec: Dewecherhaza in Pezkfolua;

1499 kot Maracz prvič se omenja cerkev v Selu (Sv. Nikolaj), opečna rotunda;

1956 restavrirana zgrajena cerkev v Martjancih – gradnja in poslikava s freskami Janez Akvila iz Radgone

 1. 1501 v Motvarjevcih se omenja katoliška župnija s samostanom; 1660 verjetno uničena
 2.  
 3. 1587 Moravce uničili Turki
 4.  
 5. 1595cesar Rudolf I. potrdil Motvarjevčanom stare svoboščine in prisilil zemljiškega

gospoda, da jih spoštuje

1601 v Martjancih se omenja evangeličanska šola

 1. 1669 v Bogojini dobijo katoličani ponovno nazaj cerkev
 2.  
 3. 1688 Bogojina postane trg
 4.  
 5. 1708 (okrog tega leta) v Ivanovcih rojen Peter Lutarič, protestantski nabožni pisatelj in pesnik; umrl 1851
 6.  
 7. 1730 v Suhem Vrhu rojen Adam Farkaš, učitelj in direktor šopronskega bogoslovnega liceja, ustanovitelj štipendijskega sklada za slovenske dijake; umrl 1786
 8.  
 9. 1733 v Kančevcih obnovljena župnija
 10.  
 11. 1777 v Martjancih osnovana katoliška šola; pouk v zasebnih hišah do 1884
 12.  
 13. 1788 v Bogojini rojen Jožef Košič, prekmurski posvetni pisec; umrl 1867
 14.  
 15. 1791 v Tešanovcih rojen Franc Novak, zbiralec ljudskih pesmi in nabožni pisatelj; umrl 1836
 16.  
 17. 1801 v Noršincih rojen Janoš Kardoš, evangeličanski duhovnik in pisec veroučnih šolskih knjig; uredil cerkveno pesmarico, prevajal v prekmurščino šolske čitanke in druge učbenike; umrl 1873
 18.  
 19. 1816 v Ivanovcih rojen Aleksander Terplan, evangeličanski nabožni pisatelj, prevajalec psalmov (Knige žoltarske); priredil v prekmurščino več šolskih knjig; umrl 1858
 20.  
 21. 1826 v Ivanovcih rojen Jožef Borovnjak, nabožni pisec, narodni buditelj, ki se je v svojih spisih skušal približati knjižni slovenščini ter v Prekmurju širil mohorske in Slomškove knjige; umrl 1909
 22.  
 23. 1827 v Bogojini postavili prvo šolsko zgradbo

1829    v Bogojini na vrhu Vršiča zgrajena kapelica v čast sv. Urbana, zavetnika vinogradov

 1. 1840 v Kančevcih zgrajeno leseno šolsko poslopje
 2.  
 3. 1855 v Ratkovcih rojen Peter Kolar, nabožni pisatelj; umrl 1907
 4.  
 5. 1855    v Moravcih ustanovljena evang. osnovna šola
 6.  
 7. 1857    v Ivanovcih rojen Franc Ivanocy, narodni delavec, publicist, nabožni pisec,    ustanovitelj Kalendarija Srca Jezušovoga; umrl 1913

1864 v Motvarjevcih zgrajeno leseno šolsko poslopje

 1. 1868 v Prosenjakovcih začeli vaščani Prosenjakovec in Berkovec z gradnjo šole iz ilovice
 2.  
 3. 1869 v Fokovcih začne delovati osnovna šola
 4.  
 5. 1870    v Tešanovcih sezidana nekdanja nižjerazredna (občinska) osnovna šola z zvonikom; s poukom začeli že 1860

1872 v Lukačevcih zgrajena kapelica, posvečena sv. Petru in Pavlu; večkrat obnovljena

1872  v Andrejcih zgrajeno šolsko poslopje; pouk začeli 1873

1873  v Fokovcih zgradili šolsko poslopje; obnove 1959, 2002/3, 2006

1874  v Vučji gomili ustanovili enooddelčno državno  šolo; pouk ukinjen 1972

 1. 1883 v Filovcih rojen Franc Ošlaj, strokovni pisatelj in krajevni zgodovinar; umrl 1932
 2.  
 3. 1884 v Martjancih so stavbo grofa Szaparyja preuredili v šolo; pouk ukinjen 1971
 4.  
 5. 1886 Lukačevci dobijo lastno pokopališče
 6.  
 7. 1887 v Sebeborcih rojen Adam Luthar, evangeličanski duhovnik, publicist in nabožni pisec; umrl 1972

1887  v Tešanovcih zgrajena katoliška kapelica

1889 v Tešanovcih rojen Josip Benko, gospodarstvenik, politik, narodni poslanec, ustanovitelj in lastnik mesne industrije v Murski Soboti; umrl 1945

 1. 1896 v Sebeborcih ustanovljeno Gasilsko društvo
 2.  
 3. 1897 v Prosenjakovcih ustanovljena šola; pouk v zasebni hiši do 1919
 4.  
 5. 1899 ustanovljena evangeličanska verska občina Moravci; prvi duhovnik Šandor Hima1900   v Motvarjevcih zgrajeno še stoječe šolsko poslopje
 6.  
 7. 1902    v Selu rojen evang. duhovnik Aleksander Škalič; gradil cerkve v Lendavi, Moravskih Toplicah in Selu; umrl 1978

1909 v Ivancih ustanovili šolo; pouk ukinjen 1959

 1. 1910 v Kančevcih zgrajena nova šolska stavba
 2.  
 3. 1912    v Bogojini rojen duhovnik in pesnik Ivan Camplin; umrl 2008
 4.  
 5. 1912    v Martjancih rojen Josip Dravec, zbiratelj prekmurskih in prleških ljudskih pesmi (izdal v 2 knjigah); umrl 1996

1913    v Berkovcih zgrajena evangeličanska kapelica

 1. 1919 v Prosenjakovcih zgradili šolsko stavbo
 2.  
 3. 1922 v Bogojini rojen Jožef Smej, škof, pisatelj, pesnik in prevajalec

1925  v Fokovcih ustanovljeno Gasilsko društvo

1925-27 gradnja cerkve v Bogojini po načrtih arh. Jožefa Plečnika

1927  v Prosenjakovcih zgrajena evangeličanska kapelica

 1. 1930 v Sebeborcih rojen Ludvik Olas, geograf, pisec strokovnih prispevkov, predvsem s področja migracij; umrl 2002

1930 v Berkovcih zgrajen Časarov mlin; etnološki spomenik

 1. 1931 v Bogojini umrl dolgoletni katoliški župnik Ivan Baša; rojen 1875
 2.  
 3. 1931    v Ivanovcih rojen Ludvik Čarni, univerzitetni profesor, sociolog in zgodovinar; umrl 1996

1932  v Prosenjakovcih rojen akad. slikar Ladislav Danč; umrl 1979

 1. 1933 na martjanskem pokopališču narejen nagrobnik pok. duhovniku Jožefu Horvathu; projektiral mojster Jožef Plečnik
 2.  
 3. 1937 v Prosenjakovcih je Károly Koltaj ustanovil tekstilno tovarno, v kateri je začelo delati 18 delavcev; 1948 nacionalizirana (Pletilstvo); 2002 stečaj
 4.  
 5. 1938 v Filovcih zgrajena psevdoromanska kapela Marije Pomočnice kristjanov; poslikal Janez Mežan (1947)

1938 v Ivancih zgradili gasilski dom

1939    v Selu začeli graditi evangeličansko cerkev; končali 1963

 1. 1941 v Čikečki vasi ustanovljena šola; ukinjena 1945

1942 v Gornjih Moravcih odprta državna osnovna šola

1944/45 v Šavlovem mlinu v Bogojini partizanska javka

 1. 1945 28. februarja ob jasi v Bukovniškem gozdu padla v zasedo skupina borcev 1. prekmurske čete; v boju padel Jožko Talanyi-Janez
 2.  
 3. 1947 v Filovcih zgrajen zadružni dom za potrebe vaških organizacij
 4.  
 5. 1948 v Prosenjakovcih zgrajen zadružni dom z dvorano

1948  v Noršincih zgrajen vaški dom

 1. 1949 v Martjancih zgrajen vaški dom
 2.  
 3. 1949 v Filovcih zgrajen dom gasilcev
 4.  
 5. 1950 v Ivanjševcih zgrajen gasilski dom z dvorano
 6.  
 7. 1950 v Bogojini odprli otroški vrtec

1950/51 v Bogojini odprli nižjo gimnazijo

 1. 1951 v Lončarovcih zgrajen gasilski dom
 2.  
 3. 1951 rojen Štefan Flisar-Sandi, pesnik prekmurske ravnice in soustanovitelj prve turistične kmetije v Moravskih Toplicah; umrl 2004
 4.  
 5. 1952 v Andrejcih zgrajen gasilski dom z dvorano

1952   v Tešanovcih rojen evang. duhovnik in škof EC v RS Geza Erniša

1952   v Selu nadaljujejo z gradnjo evangeličanske cerkve; dograjena 1966

1953  Suhi Vrh več ni v sklopu vasi Tešanovci

1954  v Čikečki vasi zgrajen gasilski dom z dvorano

 1. 1956 v Selu restavrirana rotunda
 2.  
 3. 1958 v Bogojini nižjo gimnazijo združili z osnovno šolo v osemletko
 4.  
 5. 1959 v Ratkovcih zgrajen gasilski dom z dvorano

1959  v Selu zgrajen gasilski dom

 1. 1959 v Fokovcih obnovili šolsko poslopje
 2.  
 3. 1959  v Sebeborcih zgrajen gasilski dom
 4.  
 5. 1959  v Bogojini zgradili zadružni dom
 6.  
 7. 1960 v Moravskih Toplicah porušen dvorec fevdalca Ernesta, katerega so kupili evangeličani, v njem imeli bogoslužja do izgradnje nove cerkve, posvečena 1962.

1960 v Moravcih izvrtali vrtino (na Bereku) 1417 m globoko; termalna voda

1961 v Bogojini novo šolsko poslopje Ivan Cankar

1961 v Fokovcih zgrajen dom gasilcev

1962 v Mlajtincih zgrajen vaški dom

 1. 1962 v Moravskih Toplicah otvoritev nove evangeličanske cerkve
 2.  
 3. 1962 v Kančevcih na osnovni šoli ukinjen pouk
 4.  
 5. 1963 v Čikečki vasi prenehal obratovati mlin
 6.  
 7. 1964 18. 8. uradna otvoritev toplic v Moravcih

1964    v Filovcih začne delovati otroški vrtec

 1. 1965 5. 9. je z odločbo moravska termalna voda razglašena za naravno zdravilno sredstvo
 2.  
 3. 1966 v Selu dograjena evangeličanska cerkev
 4.  
 5. 1967 v Prosenjakovcih zgrajena evangeličanska kapela
 6.  
 7. 1971 v Tešanovcih ukinjena osnovna šola
 8.  
 9. 1974 v Bogojini zgradili dom gasilcev
 10.  
 11. 1975 v Krncih zgradili gasilski dom z dvorano
 12.  
 13. 1985 v Prosenjakovcih zgrajena katoliška cerkvica, posvečena sv. Jožefu
 14.  
 15. 1989 v Fokovcih zgrajena nova binkoštna cerkev
 16.  
 17. 1992 v Ivancih zgrajena nova kapelica, posvečena sv. Janezu Krstniku; poslikava Štefan Hauko
 18.  
 19. 1993 v Kančevcih blizu cerkve zgrajen regionalni Dom duhovnosti
 20.  
 21. 1996 v Moravskih Toplicah ustanovljen TIC (Turistično informacijski center)
 22.  
 23. 1998  v Filovcih (v Gaju) zgrajena kapelica Marije Kraljice družine
 24.  
 25. 2000  v Berkovcih ustanovljeno turistično športno društvo Mlin
 26.  
 27. 2001  v Središču odprto mednarodno kulturno umetniško središče Art center
 28.  
 29. 2005 v Tešanovcih odkritje doprsnega kipa industrialcu in politiku Josipu Benku (1889-1945); delo kiparja Ferenca Kiralyja
 30.  
 31. 2006 v Filovcih nastane Lončarska vas Filovci
 32.  
 33. 2007 v Selu je bila s pomočjo Heliosovega sklada za obnovo vodnih virov kot 50. vodni vir obnovljena mlaka pod Makoterovim bregom
 34.  
 35. 2007  Tešanovci dobijo novo mrliško vežico
 36.  
 37. 2007  v Filovcih (Gaj) postavljen križev pot, delo Marjana Deva
 38.  
 39. 2007  v Fokovcih ustanovljeno Kulturno turistično društvo Ceker
 40.  
 41. 2008 v Lukačevcih odprto regijsko zavetišče za živali
 42.  
 43. 2008 v Selu na novo odprli Geografsko učno pot Selo
 44.  
 45. 2008  v Filovcih odprta Hiša kulinarike
 46.  
 47. 2008 v Bogojini poimenovan Košičev trg
 48.  
 49. 2008 v Tešanovcih odprt Doživljajsko-turistični center Oaza zdravja