2.-5. julij 2019,

10.00-13.00, učilnica

 muzejske delavnice v poletnih počitnicah

 

       18. julij 2019, Prekmurje – 100 let

19.00, stolp

predavanje muzejske svetovalke Jelke Pšajd: Vloga ženske na podeželju v Pomurju