2. april 2019

11.00, razstavišče

predstavitev kataloga del Ludvika Vrečiča iz zbirk Pomurskega muzeja in Galerije Murska Sobota

 

        10. april 2019

18.00, stolp

predavanje Biblija: med znanostjo in umetnostjo doc. dr. Sama Skralovnika iz Teološke fakultete Ljubljana UI Maribor

 

       13. april 2019

10.00, učilnica

velikonočna muzejska delavnica

 

       18. april 2019

18.00, baročni salon

predavanje znanstvenega sodelavca Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Lászla Göncza: Koncept slovenske samouprave/avtonomije v Prekmurju pred priključitvijo h Kraljevini SHS

 

       26. april 2019,  Prekmurje – 100 let

18.00, baročni salon

spominski dogodek ob 75 letnici deportacije prekmurskih Židov: Pogovor z Eriko Fürst (film učencev OŠ Draga Kobala Maribor), glasbeni nastop Klarise Jovanović in Igorja Bezgeta