7. november 2019, Prekmurje – 100 let

18.00, baročni salon

Predavanje višjega kustosa Sama Sankoviča: Arheologija Prekmurja v 21. stoletju

 

         14. november 2019, Prekmurje – 100 let

18.00, stalna razstava

otvoritev prenovljenega dela stalne razstave: Prekmurje med miti in resničnostjo

 

        30. november 2019,

10.00, učilnica

družinska delavnica izdelave in krašenja adventnih venčkov