8. februar - Slovenski kulturni praznik

Fotografije ogledov razstav, vodstev in delavnice.