Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju

Predstavitev publikacije, fotografije z dogodka.

V Pomurskem muzeju Murska Sobota je bila predstavitev knjige PRIPOVEDNO IZROČILO SLOVENCEV V PORABJU.

Knjigo so uredili Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič in Monika Kropej Telban, izdala Inštitut za slovensko narodopisje in Državna slovenska samouprava (Gornji Senik).  

V knjigi so zbrane porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Gradivo je več desetletij neobjavljeno ležalo v arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. Šele s pomočjo porabskih strokovnjakov, ki narečne govore dobro poznajo in obvladajo, jih je bilo mogoče pripraviti za natis. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Dodana je zgoščenka s tonskimi posnetki trinajstih pravljic in povedk v obeh različicah porabskega narečja (števanovskem in gornjeseniškem).

Knjigo so predstavili Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič in Martin Ropoš.