Muzejska delavnica v poletnih počitnicah

Utrinki z letošnjih dveh izvedb počitniške delavnice.

Počitniški delavnici v PMMS, junij/julij in avgust 2021