Biblija: med znanostjo in umetnostjo

Utrinki s predavanja ob razstavi Od puščave do mize.

Predavanje doc. dr. Sama Skralovnika:  Biblija: med znanostjo in umetnostjo