Šege in verovanja na Lucijino v Prekmurju

Fotografije s predavanja višje kustodinje Mateje Huber.