JULIJSKA DROBTINICA - Kuharski tečaji in kuharski zvezki

Vsak mesec vam bomo pripravili kakšno drobtinico iz zakladnice pomurske prehranske dediščine. Spremljajte nas!

V tridesetih letih 20. stoletja so se dekleta kuhanja in gospodinjskih opravil lahko priučile na banskih kmetijskih gospodinjskih šolah; zasebnih gospodinjskih šolah, kjer so poučevale šolske sestre; gospodinjsko nadaljevalnih šolah, za katere je pouk potekal v vaških osnovnih (narodnih) šolah v zimskih mesecih dvakrat na teden in potujočih kmetijsko gospodinjskih tečajih. Gospodinjski tečaji so bili po letu 1954 vključeni v gospodinjsko izobraževanje zavodov za napredek gospodinjstva oziroma v dejavnost delavskih univerz; gospodinjska vzgoja je bila vključena v predmetnik 7. in 8. razreda osnovne šole.

Kuharski tečaj v soboškem gradu v tridesetih letih 20. stoletja. Foto: Jerolim Purač.

Za dobre kuharice so veljale tiste ženske, ki so obiskovale gospodinjsko šolo. Veliko dobrih kuharic se je kuhanja priučilo s služenjem v meščanskih družinah, tudi v judovskih v Prekmurju in izven Slovenije (npr. Beograd, Budimpešta, Avstrija). Kuharskega znanja so se dekleta priučila tudi pri samostanskih sestrah, npr. v Apačah. Nune so se s kuharskimi tečaji preživljale. Tudi na večjih veleposestvih v Prekmurju, kjer so posameznice služile, so se naučile gospodinjskih del in kuhanja, prav tako v grajskih kuhinjah, kjer so delale. Nekatera dekleta iz štajerskega dela Pomurja so med okupacijo v drugi svetovni vojni šle delat na večje avstrijske in nemške kmetije in se tam naučile gospodinjstva in kuhanja.

Gospodinjski tečaj pri Mali Nedelji leta 1924. Original hrani Ludvik Rudolf.

Veliko organizacijsko vlogo od osemdesetih let 20. stoletja dalje so imele svetovalke današnjega KGZ MS za Pomurje v povezovanju z društvi kmečkih žena in srednjimi gostinskimi in kmetijskimi šolami v Radencih, Mariboru in Rakičanu, od koder so prihajali učitelji in učiteljice kuhanja. Za vsak tečaj so pripravljali jedilnike z različno vsebino, tudi na željo članic: posodobljene stare jedi, peciva, sestavljali so jedilnike.

Zvezki z recepti (1930‒1970), ki jih je zapisovala učiteljica v Beltincih, Tončka Osterc.

Ohranjeni rokopisni zvezki z recepti v zasebni lasti ali v muzejski zbirki so pisani v več jezikih (nemški, madžarski, slovenski). V zvezkih so recepti in jedilniki za različne dneve, ki so jih ženske zapisovale v gospodinjskih šolah, gospodinjskih tečajih ali v osnovni in srednji šoli pri predmetu gospodinjstvo. Nekatere so samo zbirale recepte in jih zapisovale.

Leto 2021 je leto Slovenije kot Evropske gastronomske regije 2021.

V tem letu pripravljamo na temo kulinarične in prehranske dediščine Pomurja in Porabja publikacijo in razstavo. V publikaciji bodo poleg etnološkega širšega pogleda in pregleda predstavljene posamezne gospodinje z jedmi, ki jih pripravljalo še danes in so odraz lokalne tradicije. Tisti, ki so manj vešči priprave ali so to pozabili, si bodo na posnetkih jed lahko pogledali in kasneje pripravili sami. Razstava bo zastavljena aktualno, v povezavi z okoljskimi, družbenimi, socialnimi in jezikovnimi vprašanji, vezanimi na pomanjkanje, zadostnost in izobilje v prehranjevanju. Pripravili bomo predavanja, kuharske muzejske delavnice, video kuhanje.