Dan reformacije in 500. obletnica njenega pričetka v PMMS

Fotografije s predavanja in predstavitve nove publikacije ter muzejskega pedagoškega programa.

Predavanje Tadeje Andrejek o najstarejših protestantskih matičnih knjigah v Prekmurju.

Predstavitev ponatisa protestantskega abecednika Mihala Bakoša iz 1786 in novega muzejskega pedagoškega programa, Mateja Huber.